ΜΥΤΙΛ: Τι δείχνει η δική του τεχνική εικόνα

Η ζώνη του 415 μας έδωσε διόρθωση στο 385.

Βραχυπρόθεσμα όσο κρατάει θα μπορούσε να επιχειρήσει και πάλι μία κίνηση στο 405 σε πρώτη ή στο 415-425

Που είναι και το κύριο  επίπεδο αντίστασης που πρέπει να κατοχυρώσει αν θέλει να δώσει συνέχιση στο μεγάλο στόχο του 5.

Μία διάσπαση του 385 μπορεί να μας δώσει του 368

* ,