"Καίει λεφτά" ο όμιλος Μυτιληναίου... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

“Καίει λεφτά” ο όμιλος Μυτιληναίου…

09.10.2015 12:37

Αρδην μεταβολή στις Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Λάτρης των θεμελιωδών και των μεγεθών που τα συνοδεύουν ο “μ.μ” δεν θα μπορούσε να αφήσει απαρατήρητη και ασχολίαστη την άρδην μεταβολή των μεγεθών που αφορούν δύο από τις σημαντικότερες τελικές γραμμές των εκάστοτε λογιστικών καταστάσεων και που αφορούν στην περίπτωσή μας τον όμιλο Μυτιληναίου.

Στο εξάμηνο λοιπόν του 2014 οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές δραστηριότητες ήταν θετικές κατά 200,4 εκατ. ευρώ. Στο φετεινό όμως γύρισαν αρνητικές κατά 21,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης πέρυσι για Αγορές Ενσώματων και Αυλων Παγίων Στοιχείων ο όμιλος είχε καταβάλει το ποσό των 30,6 εκατ. ευρώ όπερ μεθερμηνευόμενον σε 169,8 εκατ. ευρώ θετικές ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ… Ενα τεράστιο νούμερο…

Εφέτος όμως στο 6μηνο το αντίστοιχο κονδύλι ανήλθε σε 18 εκατ. ευρώ κάτι που μας δίνει αρνητικές ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ κατά 39,7 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή συγκριτικά η μέρα με την νύχτα…

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017