ΜΟΤΟΡ OIL: Γιατί το β΄τρίμηνο θα περάσει στην ιστορία…

Μότορ Οιλ: Το β’ τρίμηνο θα περάσει στην ιστορία αφού αποτελεί την καλύτερη ιστορική επίδοση της εταιρίας τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.
Ο τζίρος μπορεί να παρουσιάζει κάμψη λόγω της μείωσης της τιμής του αργού πετρελαίου ωστόσο η επεξεργασμένη ποσότητα διύλισης ξεπέρασε για ένα ακόμα τρίμηνο την δυνητική ονομαστική ικανότητα του εργοστασίου με σταθερά υψηλό εξαγωγικό προσανατολισμό (66%).
Οι ταμειακές ροές ήταν ισχυρές φέρνοντας 70 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο κατεβάζοντας το καθαρό δανεισμό.
Η προοπτική παραμένει θετική με μικρότερη δυναμική στο επόμενο τρίμηνο λόγω υποχώρησης των διεθνών περιθωρίων διύλισης και σίγουρα επηρεασμένη από τις όποιες επιδράσεις είχαν στην εσωτερική αγορά οι περιορισμοί κεφαλαίων.
Για προμέρισμα δεν υπήρξε δέσμευση στην τηλεδιάσκεψη αν και ζητήθηκε επίμονα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει αποκλειστεί σαν ενδεχόμενο.