ΜΟΗ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο στα 11,00 από 9,80 ευρώ έδωσε η Alpha Finance

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΜΟΗ στα 11 από 9,8 ευρώ δίνει η Alpha Finance σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση outperform, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου.
Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα β΄τριμήνου της εισηγμένης ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, πάνω από τις προβλέψεις, λόγω των βελτιωμένων περιθωρίων διύλισης. 
Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν και από έκτακτα κέρδη ύψους 10 εκατ. ευρώ λόγω των ευνοϊκών μεταβολών στις ισοτιμίες. 
Η Alpha Finance αυξάνει την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας στο έτος, στα 1,85 ευρώ από 1,36 ευρώ. 
* ,