ΜΟΗ: Από το δελτίο τύπου για το γ΄τρίμηνο και το 9μηνο | Mikrometoxos.gr

ΜΟΗ: Από το δελτίο τύπου για το γ΄τρίμηνο και το 9μηνο

18.11.2015 20:04
Καθαρά κέρδη ύψους 33,64 εκατ. ευρώ εμφάνισε το γ’ τρίμηνο ο όμιλος της Motor Oil υπερδιπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οπότε και είχε ανακοινώσει κέρδη 16,86 εκατ. ευρώ, καθώς έχει βελτιωθεί το περιθώριο διύλισης του ομίλου.
Ο τζίρος του ομίλου διαμορφώθηκε στα 1,71 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 29,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
Στο εννεάμηνο, ο όμιλος εμφανίζει κέρδη μετά φόρων ύψους 175,6 εκατ. ευρώ από οριακά κέρδη πέρυσι, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται στα 5,37 δισ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα.  
Διανέμει προμέρισμα 0,15 ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού Ευρώ 0,15 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2015. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% επί των μερισμάτων.
Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες μετά την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων και διατυπώσεων του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε κάθε περίπτωση η αποκοπή του δικαιώματος και η έναρξη πληρωμής του προμερίσματος 2015 θα πραγματοποιηθούν πριν την 18η Δεκεμβρίου 2015 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

—–

ΣYNTOMA η δική μας ανάλυση-παράθεση

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017