Με σημαντική άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα και στην Αγορά Παραγώγων

ΧΠΑ

Με σημαντική άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσίασαν οι συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη.
Αντίθετα, καθίζηση παρουσίασε ο όγκος στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (46.610 συμβόλαια).
Στα 8.877 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 3.685, 2.554 για τον Οκτώβριο, 1.131 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 196,75) κινήθηκε μεταξύ 187 και 197,25 μονάδων και μείωσε την υπερτίμηση στο 0,40%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Σημαντικά αυξημένος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (5.000 Motor Oil, 16.300 ΟΠΑΠ, 169.880 Πειραιώς, 177.203 Εθνική, 1.264.455 Eurobank, 5.000.000 Alpha Bank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (16.476), Εθνική (11.079), Πειραιώς (7.903), Eurobank (8.717), ΟΠΑΠ (257), ΔΕΗ (542), ΟΤΕ (709), Ελλάκτωρα (147), ΓΕΚ (156), Ελ. Πετρέλαια (146), Μυτιληναίο (127).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap μειώθηκε στο 49%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 517 δικαιώματα (479 αγοράς και 38 πώλησης).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (35.532.193 τεμ.), Eurobank (7.162.054 τεμ.), Πειραιώς (15.168.200 τεμ.), Εθνική (1.003.403 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance

* ,