Με λίγες… χαρακιές η τεχνική εικόνα για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ και ΕΤΕ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με συσσώρευση η αντίσταση έσπασε. Μας λείπει μια διάσπαση του 154 για αγοραστικό σήμα με επόμενο στόχο το 170. Το 140-143 συνεχίζει να είναι σημαντική στήριξη.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Το 357 είναι σημαντικό επίπεδο στήριξης που μόνο μία κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 334 επίπεδο. το στοπ μας πολύ κοντά στο 384 που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 432 επίπεδο, Οι ταλαντωτές πολύ καλοί για ανοδική κίνηση.

ΑΛΦΑ: Θεαματική σε κάθε συνεδρίαση με πλάγια διόρθωση. Το 241 βραχυπρόθεσμη στήριξη που μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερη διόρθωση προς το 226 είναι στήριξη ενώ διάσπαση του 266 θα μας δώσει συνέχιση της κίνησης προς το 280 ή το 340 που είναι μεγάλος στόχος μας.

ΕΤΕ: Πλέον με αυξημένη στάθμιση στον ΓΔ και το stop μας στο long το 03190 και επόμενο στόχο το 042 με ενδιάμεση αντίσταση το 037

* ,