ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A Κωδικός ΟΑΣΗΣ Ονομασία Μετοχής Κωδικός ISIN
1 ΑΒΑΞ J. &P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) GRS213213002
2 ΑΛΚΑΤ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) GRS079103008
3 ΑΣΚΟ A.S. Α.Ε. (ΚΟ) GRS404253007
4 ΒΥΤΕ BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS368313003
5 ΕΒΡΟΦ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) GRS385113006
6 ΕΛΒΑ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) GRS271101008
7 ΚΑΝΑΚ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) GRS448003004
8 ΚΕΚΡ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ) GRS070083001
9 ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) GRS494003007
10 ΚΡΙ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS469003024
11 ΝΙΟΥΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS457003002
12 ΠΡΟΦ PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) GRS472003011
13 ΡΕΒΟΙΛ ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) GRS473003002
14 ΦΛΕΞΟ FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) GRS259003002
15 ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) GRS281101006
16 ΧΚΡΑΝ ΥΙΟΙ  Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS348003005

 

 

* ,