ΜΕΤΚΑ: Για ακόμα ένα έτος κατόρθωσε να επιτύχει ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις

Δελτίο Τύπου

23/3/2016            

 

Στον Τομέα Έργων EPC,  η ΜΕΤΚΑ, το 2015, για ακόμα ένα έτος κατόρθωσε να επιτύχει ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παρά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής  και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της εγχώριας αγοράς η οποία εισέφερε λιγότερο από το 14% του κύκλου εργασιών ο οποίος διαμορφώθηκε στα €668,0 εκατ. έναντι €609,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €116,4 εκατ. από €103,9 εκατ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €68,9 εκατ. έναντι €90,2 εκατ. το 2014.

Η επιτυχημένη εκτέλεση του νέου έργου που έχει αναλάβει η εταιρεία στην Γκάνα ενίσχυσε σημαντικά τις οικονομικές επιδόσεις στο Δ’ Τρίμηνο, πιστοποιώντας παράλληλα τη δυναμική είσοδο της ΜΕΤΚΑ στην αναπτυσσόμενη ενεργειακή αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής.

Ταυτόχρονα, η σύσταση της METKA – EGN, με έδρα το Λονδίνο, και η ανάληψη σημαντικών έργων σε Αγγλία και Πουέρτο Ρίκο σηματοδοτεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο και δημιουργεί θετικές προοπτικές για την ανάληψη νέων συμβάσεων.

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα Έλλη Γαρδίκη, Senior Communication Officer – Press Office, τηλ. 210 6877489, φαξ. 210 6877400, e-mail[email protected][email protected]

 

O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνσηwww.mytilineos.gr.

 

* ,