Μειώθηκε το discount στο 0,28%, εμφανώς μειωμένες οι συναλλαγές

ΧΠΑ

Καθαρά πτωτική συνεδρίαση, η τρίτη της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με σαφώς μειωμένες τις συναλλαγές τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (79.681 συμβόλαια).
Στα 9.317 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 3.083, 2.156 για τον Μάρτιο, 926 για τον Απρίλιο και 1 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 149,5) κινήθηκε μεταξύ 147,5 και 152,25 μονάδων, μειώνοντας το discount στο 0,28%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Μειώθηκε σημαντικά ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (12.000 Eurobank, 132.000 Εθνική, 45.000 Alpha Bank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (926), ΔΕΗ (485),Alpha Bank (8.390), Eurobank (7.654), Πειραιώς (30.680), Εθνική (24.853), MIG (598), ΟΤΕ (1.388), Μυτιληναίο (484), ΓΕΚ (2.304), Ελ. Πετρέλαια (766), Ελλάκτωρα (116), ΕΧΑΕ (160), Μέτκα (198), Τιτάνα (220).
Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, απογοητευτική ήταν η εικόνα στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης όπου καταγράφηκαν μόλις 100 τεμάχια (90 αγοράς και 10 πώλησης), ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα διατηρήθηκε στο 42%.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (1.220.526 τεμ.). Πειραιώς (2.183.662 τεμ.), Alpha Bank (4.016.805 τεμ.) και Eurobank (3.146.981 τεμ.), ΔΕΗ (1.227.224 τεμ.).
Πηγή: Alpha Finance
* ,