Μείωση ζημιών στο 1,9 εκατ. για Αιολική- Πτωτικά κατά 15,51% κινήθηκε η απόδοση του χαρτοφυλακίου το 2015 | Mikrometoxos.gr

Μείωση ζημιών στο 1,9 εκατ. για Αιολική- Πτωτικά κατά 15,51% κινήθηκε η απόδοση του χαρτοφυλακίου το 2015

20.03.2016 01:42

Μείωση ζημιών στο 1,9 εκατ. για Αιολική

Πτωτικά κατά 15,51% κινήθηκε η απόδοση του χαρτοφυλακίου το 2015

 

Περιορισμό ζημιών εμφάνισε η επενδυτική εταιρεία Αιολική ΑΕΕΧ, στη χρήση 2015, ενώ πτωτικά κινήθηκε πέρυσι η απόδοση του χαρτοφυλακίου της Αιολικής κατά 15,51% (μετά την αφαίρεση της επιστροφής κεφαλαίου 0,13 ευρώ ανά  μετοχή), έναντι πτώσης 14,99% του δείκτη αναφοράς και -23,58% του Γενικού Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Η μετοχή της Αιολικής την 31/12/2015 έκλεισε στο 0,709 ευρώ από 0,769 ευρώ στο τέλος του 2014. Η εσωτερική αξία της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 0,98 ευρώ με discount της τάξης του 27,55% από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους παρέμειναν αρνητικά, αλλά οι ζημίες περιορίστηκαν σε 1,913 εκατ. ευρώ από 2,777 εκατ. ευρώ.

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 241.496,58 ευρώ από 211.507,18 ευρώ αντίστοιχα το 2014 και αναλύονται ως εξής: μερίσματα μετοχών εσωτερικού 6.037,60 ευρώ, τόκοι καταθέσεων, τοκομερίδια & λοιποί πιστωτικοί τόκοι εσωτερικού 14.972,33 ευρώ, μερίσματα μετοχών εξωτερικού 62.228,15 ευρώ, τόκοι καταθέσεων, τοκομερίδια & λοιποί πιστωτικοί τόκοι εξωτερικού 158.258,50 ευρώ.

Τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων εσωτερικού τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 122.674,99 ευρώ από ζημίες 237.003,49 ευρώ το 2014, τα κέρδη από αγοραπωλησίες ομολόγων εσωτερικού τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 52.151 ευρώ από κέρδη 101.932,44 ευρώ το 2014, οι ζημίες από παράγωγα εσωτερικού τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 75.270,75 ευρώ από ζημίες 83.866,50 ευρώ το 2014, ενώ οι ζημίες από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 108.884,59 ευρώ από 923.553,21 ζημίες ευρώ το 2014.

Τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων εξωτερικού τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 287.737,10 ευρώ από κέρδη 186.714,26 ευρώ το 2014, από αγοραπωλησίες αμοιβαίων εξωτερικού τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 459,43 ευρώ από 0,00 ευρώ το 2014, τα κέρδη από αγοραπωλησίες ομολόγων εξωτερικού τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 35.718,48 ευρώ από κέρδη 29.965,58 ευρώ το 2014, οι ζημίες από παράγωγα εξωτερικού τη χρήση 2015 ανήλθαν σε 88.855,83 ευρώ από ζημίες 63.479,29 ευρώ το 2014, ενώ οι ζημιές από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.640.732,90 ευρώ από ζημιές 1.100.430,53 ευρώ το 2014.

Το κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου τη χρήση 2015 ανήλθε σε 518.253,81 ευρώ από 592.199,94 ευρώ το 2014. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας τη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε 283.787,59 ευρώ από 395.421,22 ευρώ το 2014. Επίσης, υπάρχουν άλλα έσοδα ποσού 191.667,47 ευρώ έναντι 168.320,29 ευρώ το 2014 τα οποία αφορούν κυρίως πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές και άλλα έξοδα ποσού 115.103,35 ευρώ έναντι 54.824,38 ευρώ το 2014 τα οποία αφορούν κυρίως χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές.

 

  Τελευταίων 7 ημερών 0,384 0,540 -28,09 540 5 258
  Τελευταίων 30 ημερών 0,384 0,585 -34,36 139.239 69 69.619
  Τελευταίων 3 μηνών 0,384 0,750 -30,94 163.202 179 83.561
  Τελευταίων 6 μηνών 0,384 0,750 -41,82 195.159 295 102.868
  Τελευταίων 12 μηνών 0,384 0,750 -42,51 233.088 495 127.076

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017