Μένουν 7 συνεδριάσεις περιμένοντας το rebalancing…

Περιμένοντας το rebalancing

Εξοδο στο Intraday μετά από πολλές συνεδριάσεις και σημαντικά κέρδη.

Το 148 είναι κοντινή στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 145.

Το 152-153 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει και πάλι κίνηση στο 157.

Την μεγαλυτερη πίεση την είχε η ΠΕΙΡ με στήριξη στο 014 επίπεδο.

Πλέον μένουν 7 συνεδριάσεις μέχρι το rebalancing και τις εισροές. Μένει να δούμε το μέγεθος της διόρθωσης, μιας και το πιο πιθανό να οριοθετηθεί σε δεύτερη φάση σαν stop.

Σήμερα οι αγορές περιμένουν τον Ντράγκι για να δείξει τον δρόμο

Intraday position short stop 157

____________________

Support: 148,146, 144,142

Resist.: 152, 155, 157, 159

Daily spot market position long s/l 125

* ,