Λεωφ. Αθηνών 110: Εν αφθονία μεν, εν συντομία δε…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αποπληθωρισμός για 36ο συνεχόμενο μήνα σημειώθηκε στην Ελληνική Οικονομία το Φεβρουάριο του 2016, καθώς ο πληθωρισμός έτρεξε με ρυθμό -0,5%.

Για τον ίδιο μήνα, ο Εναρμονισμένος Δείκτης διαμορφώθηκε σε θετικό έδαφος, στο 0,1%.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2015 διαμορφώθηκε σε 24%, έναντι 25,9% τον Δεκέμβριο του 2014 και έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 24,4% τον Νοέμβριο του 2015.

.

XAA- ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: Υποστηρικτικά στη προσπάθεια του Γενικού Δείκτη για υψηλότερα, αναμένεται να λειτουργήσουν ως τις 18/3 οι εισροές που έχουν ξεκινήσει σε επιλεγμένες μετοχές λόγω της μετάταξης της Ελληνικής Αγοράς από ανεπτυγμένη, σε προηγμένη αναπτυσσόμενη.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της Αξιολόγησης, η διόρθωση ως τις 510 μονάδες δεν αλλάζει την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση του Γενικού Δείκτη, αλλά κίνηση κάτω από αυτή την στήριξη θα αλλάξει τα δεδομένα.

.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ: Σημαντική αύξηση 33% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελληνικά Καλώδια πέρυσι, ανερχόμενος στα 480 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και στην εκτέλεση δύο σημαντικών έργων υποβρύχιων καλωδίων, της διασύνδεσης των Κυκλάδων και της διασύνδεσης της νήσου Αγ. Γεώργιος.

ΕΛΚΑ: Τα (EBITDA) το 2015 διαμορφώθηκαν σε 37 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 23,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20 εκατ. ευρώ το 2014.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

.

ΕΛΛΗΝ. ΚΑΛΩΔΙΑ: Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν κατά 5,7 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος μετάλλου (μη αντισταθμισμένο στην χρηματιστηριακή αγορά) λόγω της πτώσης των τιμών στα χρηματιστήρια μετάλλων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 644 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 37,9 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ ή 0,062 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 223,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2015 έναντι 217,6 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων.

.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-1 (Μ.Χατζ.): Οι εταιρίες που έχουν υψηλές ταμειακές ροές είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος. Πολλές φορές έχουμε επισημάνει ότι μπορεί η κερδοφορία να είναι η πεμπτουσία των ισολογισμών. Ομως η ρευστότητα είναι η αγαπημένη παράμετρος των αναλυτών και αυτή που χαρίζει γενναιόδωρα υψηλότερες τιμές στόχους.

.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-2 (Μ.Χατζ.): Οι τρεις εταιρίες του FTSE-25 που ανακοίνωσαν αποτελέσματα περιν λίγες ημέρες (ΟΤΕ,ΕΛΠΕ και JUMBO) παρήγαγαν αθροιστικά περί τα 1,2 δις ευρώ ταμειακές ροές, τα οποία συνδυάστηκαν με πολύ ισχυρά λειτουργικά κέρδη και καθαρή κερδοφορία στην τελική γραμμή.

Το γιατί δεν θα δώσουν όλες μέρισμα αφορά ειδικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της κάθε μιας ή των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο τους…

.

ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση για προϊόντα του ενεργειακού τομέα.

ΣΩΛΚ: Από την άλλη μεριά, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της εταιρείας, μετά και την ανάθεση προμήθειας 270.000 τόνων χαλυβδοσωλήνων για το έργο του TAP το οποίο θα παραδοθεί τα έτη 2016 και 2017, η διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το δολάριο σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα της πιο ανταγωνιστικά, καθώς και η χαμηλή τιμή των πρώτων υλών είναι παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την πορεία της Σωληνουργεία Κορίνθου.

 

* ,