Λήγει η προθεσμία για ΚΤΕΟ – Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα Σαφάρι για τον εντοπισμό των Ι.Χ. που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Σε λίγες ημέρες εκπνέει η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες των αυτοκίνητων που δεν έχουν περάσει ακόμη από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους. Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια θα ξεκινήσει σαφάρι για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Το υπουργείο Υποδομών εξέδωσε μία τελευταία ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015, για τα εκπρόθεσμα οχήματα πέραν των έξι μηνών σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών:

«Η Δ/νση Ελέγχου Οχημάτων & Εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Ο.Ε.) της Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας εν όψει της καταληκτικής προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 υπενθυμίζει, στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών, τα ακόλουθα:

– Οι ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι δεν τήρησαν τις τρεις προθεσμίες για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου τέλους του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α΄49) όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94), ήτοι:

– Την προθεσμία της 20ης Οκτωβρίου 2015, για τα οχήματα, για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014

– Την προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2015, για τα οχήματα, για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014

– Την προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου 2015, για τα οχήματα, για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει εντός του διαστήματος από 01-01-2015 έως 14-09-2015 δύνανται να προσκομίζουν τα οχήματά τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ελέγχου έως τις 31-12-2015, καταβάλλοντας, όχι το μειωμένο, αλλά το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος.

Εφόσον παρέλθει η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2015 χωρίς να έχουν προσκομίσει τα οχήματά τους για τη διενέργεια του ελέγχου, τότε, από 01-01-2016 θα τους επιβληθεί και το διοικητικό πρόστιμο των εκατόν πενήντα (150) €, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και μετά την προθεσμία καταβολής του, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο.

– Επισημαίνεται τέλος ότι, τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, παρέρχεται μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, δεν τυγχάνουν της υπόψη ευνοϊκής ρύθμισης περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου τέλους, αλλά θα τους επιβληθεί και το διοικητικό πρόστιμο των εκατόν πενήντα (150) €.

– Παρακαλούνται οι κάτοχοι οχημάτων να επικοινωνούν με τις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και τα ΚΤΕΟ, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά».