Τράπεζα Κύπρου: Δύο διαγράμματα, όλα τα λεφτά…. | Mikrometoxos.gr

Τράπεζα Κύπρου: Δύο διαγράμματα, όλα τα λεφτά….

11.03.2016 00:02

Τράπεζα Κύπρου: Δύο διαγράμματα, όλα τα λεφτά….

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου δεν εντυπωσίασε ως προς το ποσοτικό κομμάτι της ζημιών, άλλωστε η Τράπεζα είχε ήδη προανακοινώσει την αύξηση των προβλέψεων οι οποίες στο τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 630 εκατ. ευρώ και ουσιαστικά ήταν ο λόγος για το γύρισμα των αποτελεσμάτων σε καθαρές ζημιές 430 εκατ. ευρώ.

Η τάση των εκροών έχει αντιστραφεί από το 4ο τρίμηνο του 2014 και πλέον οι εκροές που είχαν σημειωθεί από το Μάρτιο του 2013 έχουν αποκατασταθεί πλήρως με αποτέλεσμα η τράπεζα να μετράει σε αθροιστική βάση καθαρές εισροές.

Μάλιστα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 οι εισροές καταθέσεων έως το μέσον του Φεβρουαρίου είχαν διαμορφωθεί σε 97 εκατ. ευρώ όταν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο παρατηρείται εκροή καταθέσεων 1,12 δις ευρώ  παρά τους περιορισμούς της κίνησης κεφαλαίων. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί ο ELA κατά 7,9 δις ευρώ (-70%) μέσα σε δυόμιση περίπου χρόνια.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖ.

 

Αθροιστικές καθαρές εκροές/εισροές καταθέσεων μετά τα Capital Controls στην Κύπρο

 Ενσωματωμένη εικόνα 1

Πόσο μειώθηκε ο ELA από το 2013

Ενσωματωμένη εικόνα 1

Πηγή: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 12Μ 2015 της Τρ. Κύπρου 

Πως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της Τρ. Κύπρου το 2015 και το δ’ τρίμηνο

 

Περίοδος 2014 2015 Y-o-Y 2015 2015 Q-o-Q
Σε εκτα. ευρώ FY FY (%) 3Q 4Q (%)
Εσοδα από τόκους 969 842 -13,1% 205 198 -3,4%
Προμήθειες 152 154 1,3% 36 38 5,6%
Σύνολο εσόδων 1.168 1.040 -11,0% 251 253 0,8%
Οργανικά έξοδα 427 416 -2,6% 102 119 16,7%
Οργανικό αποτέλεσμα 741 624 -15,8%  149 134 -10,1% 
Προβλέψεις 959 770 -19,7% 96 630 556,3%
Απομειώσεις και έκτακτα 90 62 -31,1% 6 24 300,0%
Κέρδη προ φόρων -106 -394 -271,7% 45 -509 -1231,1%
Καθαρά κέρδη -261 -438 -67,8%  13  -512 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017