ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση μεγεθών και διεύρυνση μεριδίων και μέρισμα 0,06 ευρώ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση μεγεθών και διεύρυνση μεριδίων και μέρισμα 0,06 ευρώ

01.04.2016 02:31
Αύξηση πωλήσεων αλλά και κερδών παρουσίασε για την χρήση 2015 η ΚΡΙ ΚΡΙ καθώς ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 66,74 εκατ. ευρώ έναντι 62,95 εκατ. το 2014 αυξημένος κατά 6%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 3,843 εκατ. ευρώ έναντι 3,571 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,311 εκατ. ευρώ έναντι 6,192 εκατ. ευρώ το 2014 (αύξηση +18,1%), ενώ τα κέρδη προ φόρων κατήλθαν σε 4,295 εκατ. ευρώ έναντι 4,657 εκατ. ευρώ το 2014 (μείωση 7,8%).

Σημειώνεται ότι στα μεγέθη της κερδοφορίας της προηγούμενης χρήσης 2014, περιλαμβάνεται και έκτακτο έσοδο 976 χιλ. περίπου που προέκυψε από το διακανονισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις της εταιρείας εμφανίζουν αύξηση +13,8%, με παράλληλη ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Την ίδια ώρα στο σύνολο της ελληνικής αγοράς γιαουρτιού η μάρκα ΚΡΙ ΚΡΙ  κατέχει την 3η θέση σε όγκο με 12,4%.

Στις υποκατηγορίες: στο γιαούρτι Αγελάδος κατέχει τη 2η θέση με 19,3%, στα γιαούρτια με φρούτα την 3η θέση με 17,9%, στο στραγγιστό γιαούρτι την 3η θέση με 10,9% και στα παιδικά γιαούρτια τη 2η θέση με 24,1%.

Παράλληλα, έντονη είναι και η ανάπτυξη των εξαγωγών, με τις πωλήσεις γιαουρτιού να καταγράφουν αύξηση +44%. Οι αγορές του εξωτερικού παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και εταιρεία ΚΡΙ 0,00% δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εκεί παρουσίας της, με νέες συνεργασίες και διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας. Έτσι, σήμερα η εταιρία εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 20 χώρες.

Στον κλάδο του παγωτού, το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον και ειδικά τα capital controls που συνέπεσαν με την περίοδο αυξημένης ζήτησης του καλοκαιριού, επέδρασαν αρνητικά στον κλάδο και περιόρισαν το συνολικό μέγεθος της αγοράς. Επίσης, η μετάταξη των παγωτών από τον συντελεστή ΦΠΑ 13% στον συντελεστή ΦΠΑ 23% οδήγησε σε αύξηση των λιανικών τιμών τους και, έτσι, σε μείωση της ζήτησης.

Οι πωλήσεις παγωτού της Κρι Κρι υποχώρησαν κατά -7,5%. Αμυνόμενη στις πιέσεις, η εταιρεία προωθεί την αύξηση της αριθμητικής διανομής, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Επίσης, στοχευμένες ενέργειες γίνονται και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (όπως η κατηγορία frozen yogurt) που να παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά ή τις αγορές του εξωτερικού.

Για τη χρήση 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή (2014: 0,06 ευρώ ανά μετοχή). Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017