ΚΛΜ: Έχει... "πολύ λίπος να κάψει'', με ΔΔΜ 0,24 και p/bv 0,20... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΚΛΜ: Έχει… “πολύ λίπος να κάψει”, με ΔΔΜ 0,24 και p/bv 0,20…

09.04.2016 20:17
  • ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ

 

Σε 0,86 εκατ. ευρώ περιόρισε τις ζημιές του το 2015 ο όμιλος έναντι ζημιών 2,14 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν 7,58% σε 33,4 εκατ. ευρώ από 36,12 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε κέρδη 2,02 εκατ. ευρώ μειωμένα ωστόσο κατά 16,24%.

Τα αποτελέσματα  έχουν επιβαρυνθεί με απομείωση απαίτησης ποσού 0,28 εκατ., λόγω της διαφοράς της αρχικής επίδικης απαίτησης μισθώματος με την εταιρεία ZARA και του καταβληθέντος ποσού.

Σημαντική μείωση παρουσίασε ο δανεισμός του ομίλου στην χρήση 2015 και διαμορφώθηκε σε 16,86 εκατ. έναντι 21,1 εκατ. ευρώ στην χρήση 2014, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 20%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31/12/2015 ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ, συνεπώς ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 18 εκατ.ευρώ την 31/12/2014, σημειώνοντας μείωση 29,64%.

Από την αρχή του 2016 οι συναλλαγές δεν ξεπερνούν συνολικά τα 28 χιλ. τμχ, με την μτχ να υστερεί κατά 9,73% στη τρέχουσα του 0,2690 και του 0,2980 ευρώ της τιμής της στις 31.12.2015.

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 10,46 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια στα 54,17 εκατ. (από 55,16 εκατ. το 2014) διαμορφώνοντας την σχέση p/bv στο 0,20. Ο ΔΔΜ στο πολύ καλό νούμερο του 0,235

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017