Καθοριστικός μήνας για την αγορά ζύθου - Εντός Νοεμβρίου η απόφαση της ΕΠΑΝΤ για τον ελεύθερο ανταγωνισμό - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Καθοριστικός μήνας για την αγορά ζύθου – Εντός Νοεμβρίου η απόφαση της ΕΠΑΝΤ για τον ελεύθερο ανταγωνισμό

06.11.2015 02:36
Εντός του μήνα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για μια από τις μακροβιότερες και πιο πολύκροτες υποθέσεις που έχει χειρισθεί η Ανεξάρτητη Αρχή. Πρόκειται για την υπόθεση επί της καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιία κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ζύθου.
Στη χθεσινή της ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε με αφορμή δηλώσεις παραγόντων του κλάδου της ζυθοποιίας που διατυπώθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων και αναπαράχθηκαν από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποίησε πως η ενώπιον της ΕΑ διαδικασία (ακροαματική διαδικασία / συζήτηση, υπομνήματα, και η τελική διάσκεψη και καταχώρηση στα βιβλία της απόφασης στις 19.09.2014) έχει ολοκληρωθεί και η καθαρογεγραμμένη απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του τρέχοντος μηνός (Νοέμβριος 2015).
Σημειώνει δε, πως ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Μικροζυθοποιών Ελλάδας κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος (Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.), δεν συμμετείχε ως καταγγέλλων αλλά αποκλειστικά ως παρεμβαίνων (τρίτος), στην εν λόγω υπόθεση. Αναφέρει επίσης πως η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση όλων των πτυχών της πολύπλευρης και ογκώδους υπόθεσης και έχει ακούσει ενδελεχώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τρίτους ενδιαφερόμενους ενώ, μετά από πλήθος επιτόπιων ελέγχων και άλλων μέτρων έρευνας, έχει συλλέξει στοιχεία που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες σελίδες και περιέχονται  στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.
Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως σημειώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εξετάσθηκαν μεταξύ άλλων πιθανολογούμενες καταχρηστικές πρακτικές σε όλα τα επί  μέρους πιθανά κανάλια διανομής και διάθεσης (χονδρεμπορικές επιχειρήσεις και, σε επίπεδο λιανικής, εταιρίες super market και τελικά σημεία κατανάλωσης προϊόντων ζύθου, συμπεριλαμβανομένων και των key accounts), ώστε να μην παραμείνει κάτι εκτός έρευνας.
Τονίζει ακόμη πως η εν λόγω υπόθεση είναι από τις πιο σύνθετες που έχει χειριστεί η Επιτροπή, και οι μαρτυρίες, τα υπομνήματα, οι προσθήκες, οι παρεμβάσεις, με τα πολυσέλιδα σχετικά τους καταλαμβάνουν πλέον των 8.000 σελίδων.
Πέραν αυτών, για τρία και πλέον χρόνια (2009 έως και το 2012, οπότε και  τελικά δικαιώθηκε η Επιτροπή), είχε αφαιρεθεί με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που εκδόθηκε επί προσφυγής της Αθηναϊκής, η δυνατότητα ενασχόλησης της Επιτροπής με την εν λόγω υπόθεση, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση. 
Όσον αφορά το ζήτημα του χρόνου καθαρογραφής της εν λόγω απόφασης, η Ανεξάρτητη Αρχή στην ανακοίνωσή της, αναφέρεται σε αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιτροπή λόγω της υποστελέχωσής της. Ειδικότερα σημειώνει πως από τις αρχές του έτους, ελλείπουν δύο από τους τέσσερις Εισηγητές-Μέλη της Επιτροπής πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ η τρίτη εξ αυτών έχει λάβει άδεια μητρότητας.
Έχει έτσι απομείνει μια μόνο Εισηγήτρια – τακτικό Μέλος ΕΑ, η οποία έχει επιφορτιστεί με τη σύνταξη της σχετικής απόφασης και πέραν αυτού  με την προετοιμασία όλων των νέων Εισηγήσεων, επί των υποθέσεων εκείνων στις οποίες η ίδια είχε κληρωθεί ως Εισηγήτρια, επί συγκεντρώσεων για τις οποίες τάσσονται από το νόμο αυστηρές, βραχείες προθεσμίες, καθώς και επί των υποθέσεων των ελλειπόντων Εισηγητών, στις οποίες η συγκεκριμένη εισηγήτρια ανέλαβε υποχρεωτικώς εκ του νόμου καθήκοντα Εισηγητή.
Λόγω αυτών των συνθηκών, τα υπόλοιπα τακτικά μέλη της Επιτροπής, και ιδίως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, έχουν επιφορτισθεί με το σύνολο των εκκρεμών σε επίπεδο Επιτροπής υποθέσεων και θεμάτων, και κυρίως με την καθαρογραφή σχεδόν όλων των λοιπών αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καταβάλλοντας εργώδεις προσπάθειες για να καλυφθεί το κενό.
Και καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή «λόγω των σημαντικών έννομων συνεπειών και κυρώσεων στις οποίες είναι εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις που καταλαμβάνονται να παραβιάζουν την εθνική και ενωσιακή περί ελεύθερου ανταγωνισμού νομοθεσία, οι σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες και επαρκώς στοιχειοθετημένες, λαμβανομένου υπόψη και του πλήρους και ενδελεχούς ελέγχου ουσίας που ασκείται από τα διοικητικά δικαστήρια.
Και όντως, στην πράξη, χάρις στην τεκμηρίωσή τους, οι αποφάσεις αυτές  που προσβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου κατά κανόνα προσφεύγουν οι επιχειρήσεις, επικυρώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια σχεδόν στο σύνολό τους.  Αυτή την ειδική αιτιολόγηση και στοιχειοθέτηση πρέπει να εξασφαλίσει η επιτροπή και στη συγκεκριμένη απόφαση η οποία μέχρι τώρα ξεπερνάει τις 500 σελίδες.»

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017