Καθαρά κέρδη 4,25 εκατ. για Κρι- Κρι + Ανοδικές τάσεις για το γ΄τρίμηνο [δείκτες μτχ]

Καθαρά κέρδη 4,252 εκατ. για Κρι- Κρι

Ανοδικές τάσεις για το γ΄ τρίμηνο εκτιμά η διοίκηση του ομίλου

Την ανοδική τάση που εμφανίζεται στο α` εξάμηνο του 2015 ακολουθεί το γ` τρίμηνο σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου Κρι-Κρι, ωστόσο, η έντονη αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για το δ` τρίμηνο της χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών για προϊόντα ανήλθε σε 34,465 εκατ. ευρώ στο α` εξάμηνο αυξημένος +7,7% ενώ οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν μείωση 6,3% και διαμορφώθηκαν σε 12,866 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση 18,2% και διαμορφώθηκαν σε 21,598 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα περυσινά μεγέθη είναι επηρεασμένα από τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 24/12/2013 που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών και οδήγησε σε απορρύθμιση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και σε φαινόμενα πρόσκαιρων ελλείψεων (stock outs) στην αγορά. Οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 16% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση 24,6%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,558 εκατ. ευρώ στο α` εξάμηνο του 2015, έναντι 4,108 εκατ. ευρώ του α` εξαμήνου του 2014 (αύξηση 10,9%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,252 εκατ. ευρώ από 3,679 εκατ. ευρώ το 2014.

Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,180 εκατ. ευρώ έναντι 4,791 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (αύξηση 29%). Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια.

Την 11/2/2015 η ΚΡΙ-ΚΡΙ υπέγραψε σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 6.008.128 ευρώ με την ALPHA Τράπεζα και την ALPHA BANK LONDON LTD. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδοτική κάλυψη των δαπανών του ολοκληρωμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου μονάδας παραγωγής γιαουρτιού που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011.

Επίσης, για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, έχει ληφθεί βραχυπρόθεσμο δάνειο 2.000.000 ευρώ. Κατά την 30/6/2015, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων της εταιρείας ανέρχεται σε 13,642 εκατ. ευρώ περίπου.

 

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 60,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,8300 ευρώ με χαμηλό υψηλό 12μήνου στα 1,5600 και 2,0300 ευρώ [ιστορικό μάλιστα υψηλό…]

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 41,3 εκατ. ευρώ και P/bv 1,46. 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 10,53 εκατ. και ΔΔΜ 0,26…

Πολλαπλασιαστής κερδών μάλλον μονοψήφιος…

ΤΙΜΗ 31.12.2014: 1,8500 ευρώ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2015: 710 χιλ. περίπου και μηνιαίως 83,5 χιλ. τμχ μηνιαίως…