Κίνδυνος λήψης νέων μέτρων λόγω τρύπας 4,1 δισ. στα έσοδα - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Κίνδυνος λήψης νέων μέτρων λόγω τρύπας 4,1 δισ. στα έσοδα

25.09.2015 00:29

Στα 4,1 δισ. ευρώ κλείδωσε η υστέρηση στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015, όπως προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η μεγάλη υστέρηση στα έσοδα είχε διαφανεί και από τα προσωρινά στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί προ ημερών, ωστόσο επισφραγίστηκε σήμερα από τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Η μεγάλη τρύπα που διαπιστώνεται στο μέτωπο των εσόδων αποτελεί την πρώτη καυτή πατάτα και τον μεγάλο πονοκέφαλο του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του επιτελείου του, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο λήψης πρόσθετων μέτρων.

Σύμφωνα με το news247, οι δανειστές δεν αποκλείεται να ασκήσουν πιέσεις για νέα μέτρα, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος κάλυψης της τρύπας των εσόδων.

Ωστόσο, παρά την υστέρηση στα έσοδα, ο κρατικός προϋπολογισμός στο οκτάμηνο εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, καθώς το Δημόσιο έχει κηρύξει στάση πληρωμών προς τους ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα έχει «παγώσει» και η επιστροφή φόρων.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) ανήλθε σε 30,765 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,153 δισ. ευρώ ή 11,9 %  έναντι του στόχου.

Ωστόσο, ποσό 1,724 δισ. ευρώ αφορά την υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Επίσης ποσό 917 εκατ. ευρώ αφορά στην υστέρηση των Φόρων στην Περιουσία και οφείλεται στη μη βεβαίωση και είσπραξη των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (χωρίς το ΠΔΕ) ανήλθαν σε 28,699 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,070 δισ. ευρώ ή 12,4 % έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,1 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,849 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 1,694 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,798 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,946 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,264 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,765 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,153 δισ. ευρώ ή 11,9 % έναντι του στόχου, εκ των οποίων:

(α) ποσό 1,724 δισ. ευρώ αφορά στην υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs)

(β) Ποσό 917 εκατ. ευρώ αφορά στην υστέρηση των Φόρων στην Περιουσία, και οφείλεται στη μη βεβαίωση και είσπραξη των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28,699 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,070 δισ. ευρώ ή 12,4 % έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που υπερέβησαν τον στόχο την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, είναι:

Α) Οι Λοιποί Άμεσοι φόροι κατά 49 εκατ. ευρώ ή 2,9%,

Β) Ο ΦΠΑ Καπνού κατά 37 εκατ. ευρώ ή 9,4%,

Γ) Το Τέλος Ταξινόμησης Οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 33,4%,

Δ) Οι Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης κατά 8 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

Ε) Τα Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα κατά 191 εκατ. ευρώ ή 8,2%.

Αντίθετα, οι κατηγορίες που υστέρησαν έναντι του στόχου, την αντίστοιχη περίοδο, είναι:

Α) Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 479 εκατ. ευρώ ή 8,6%,

Β) Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 298 εκατ. ευρώ ή 18,3%,

Γ) Ο Φόρος Εισοδήματος Ειδικών κατηγοριών κατά 174 εκατ. ευρώ ή 15,6%,

Δ) Οι Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 485 εκατ. ευρώ ή 26,3%,

Ε) Ο ΦΠΑ Πετρελαιοειδών κατά 210 εκατ. ευρώ ή 15,2%,

ΣΤ) Ο ΦΠΑ Λοιπών κατά 504 εκατ. ευρώ ή 6,6%

Ζ) Οι Έμμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 190 εκατ. ευρώ ή 33,5%

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,772 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,022 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,067 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία Αυγούστου 2015, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,89 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 213 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,859 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 26 εκατ. ευρώ.

Αύξηση έναντι του στόχου εμφάνισαν:

Α) Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 437 εκατ. ευρώ,

Β) Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 204 εκατ. ευρώ,

Γ) Οι Λοιποί Άμεσοι Φόροι κατά 218 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Αυγούστου 2015 ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (159 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 31,869 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,744 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου (36,613 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,306 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3,216 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,797 δισ. ευρώ, των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 361 εκατ. ευρώ και των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 91 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 2,155 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 18 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 64 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 33 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 31 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1,563 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,527 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (3,09 δισ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1,745 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,155 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,790 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις ταμειακές συνθήκες που επικρατούσαν τους προηγούμενους μήνες. Εκτιμάται ότι μετά τη σταδιακή ομαλοποίηση της ταμειακής ρευστότητας, το ύψος των δαπανών θα διαμορφωθεί σταδιακά στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού.

Μαρίνα Φούντα

news247.gr

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017