Κέρδη 87 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2016 για την Εθνική - Στα 7 δισ. τα κεφάλαια - Φραγκιαδάκης: Οι τρεις στόχοι - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Κέρδη 87 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016 για την Εθνική – Στα 7 δισ. τα κεφάλαια – Φραγκιαδάκης: Οι τρεις στόχοι

26.05.2016 18:03
Στο 17,2% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1, μετά τις κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CoCos
Στα 87 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου Εθνικής Τραπέζης, πριν από έκτακτα αποτελέσματα, το α’ τρίμηνο του 2016, ενώ τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. ευρώ.
Στο 17,2% ανήλθε ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1, μετά τις κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CoCos, το ίδιο διάστημα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΤΕ, τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση, ενώ καταγράφηκε εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα.
____
Αναλυτικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα το Α΄ τρίμηνο ενισχύθηκαν σημαντικά σε €189 εκατ. (+23% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+4% σε τριμηνιαία βάση) και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (7,0% σε τριμηνιαία βάση). Τα εγχώρια καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα €396 εκατ. (+1% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης προθεσμιακών καταθέσεων (-31μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και της περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA (-€3,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, μέσες τιμές).

Τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ανάκαμψη, ανερχόμενα σε €20 εκατ. (έναντι -€3 εκατ. κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015), αντικατοπτρίζοντας τη δραστική μείωση του κόστους ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ και ΙΙΙ.
Οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση και αναμένεται να περισταλούν περαιτέρω μετά τη σχεδιαζόμενη εθελούσια έξοδο, το κόστος της οποίας έχει ήδη επιβαρύνει το Δ’ τρίμηνο του 2015.
Εξάλειψη ζημιών κατά το Α΄ τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα. Σε επίπεδο Ομίλου1, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €26 εκατ..
___
Ο κ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τραπέζης, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου:

Το 2015 έκλεισε με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την συμφωνία για την πώληση της Finansbank, επιβεβαιώνοντας την εστίαση της τράπεζας στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Έχοντας θωρακιστεί κεφαλαιακά, η αρχή του 2016 σηματοδότησε την επικέντρωση των δυνάμεών μας στην βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας ταυτόχρονα με την συνέχιση της υλοποίησης των δεσμεύσεών μας με βάση το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου σηματοδοτούν την επιστροφή στην κερδοφορία και δείχνουν ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του προϋπολογισμού και των στόχων μας για το έτος.
Η Τράπεζα στοχεύει σε τρείς άξονες: σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας στην έξοδο από την ύφεση.
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποτελέσει τον αναμενόμενο καταλύτη για την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, και θα επιταχύνει την βελτίωση της ρευστότητας, την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τόσο το σταθερό οικονομικό κλίμα, όσο και το θετικό κλείσιμο του πρώτου τριμήνου προμηνύουν ότι οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός κερδοφόρου 2016 επιτυγχάνονται και συνδράμουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας». 

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα επισημαίνει, στην ανακοίνωσή της, ότι ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών βρίσκεται στο 77% στην Ελλάδα, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου, αλλά και ότι το εγχώριο κόστος κινδύνου αρχίζει να ομαλοποιείται στις 164 μονάδες βάσης. 
Όπως αναφέρει, στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε €127 εκατ. στο A΄ τρίμηνο του 2016. Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στη λιανική τραπεζική διατηρείται σταθερά σε αρνητικά επίπεδα (-€136 εκατ.)
Στον τομέα των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τριών επιχειρήσεων που είχαν ήδη κατηγοριοποιηθεί ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά (NPEs), η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα για δεύτερο συνεχές τρίμηνο.
Το εγχώριο κόστος κινδύνου (CoR) μειώθηκε σε 164 μ.β. από 329 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε αμετάβλητος σε 77%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.
Επιπλέον, ως προς την έκθεση σε ομόλογα Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ σημειώθηκε σημαντική μείωση στα €3,0 δισ. το Μάιο από €18,0 δισ. το Γ’ τρίμηνο του 2015.

Η έκθεση στον Πυλώνα ΙΙΙ εξαλείφθηκε και τα ομόλογα Πυλώνα ΙΙ μειώθηκαν σημαντικά σε €3,0 δισ. (ονομαστική αξία) από €15,8 δισ. στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2015, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε ετησιοποιημένο όφελος που υπερβαίνει τα €160 εκατ..
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε €20,8 δισ. το Μάιο3 από €24,0 δισ. στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2015. Η άντληση ρευστότητας από το μηχανισμό ELA ανήλθε στα €11,2 δισ., συνιστώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο2. Η δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ανέρχεται σε €6,4 δισ..

Η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά περίπου €4,0 δισ. από την πώληση της Finansbank που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και τις συμφωνηθείσες πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ και NBGI. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδα του κλάδου2, σε 91% στην Ελλάδα (92% σε επίπεδο Ομίλου1), γεγονός που παρέχει στην ΕΤΕ μοναδικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.


Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017