Κέρδη έναντι ζημιών για ΑΝΕΚ στο 9μηνο - Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα EBITDA του ομίλου - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Κέρδη έναντι ζημιών για ΑΝΕΚ στο 9μηνο – Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα EBITDA του ομίλου

17.11.2015 02:41

Κέρδη έναντι ζημιών για ΑΝΕΚ στο 9μηνο

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα EBITDA του ομίλου

Κέρδη έναντι ζημιών που είχε παρουσιάσει στην προηγούμενη χρήση εμφάνισε στο εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η ANEK. Ειδικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 125,8 εκατ. ευρώ έναντι 137,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Το ίδιο διάστημα, σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 23,7 εκατ. έναντι 9,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,4 εκατ. έναντι ζημιών 11 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.

Η διοίκηση του ομίλου, με συγκεκριμένες κινήσεις, έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να υλοποιήσει τους στόχους που είχε θέσει τα τελευταία έτη. Ενέργειες όπως η συμμετοχή σε κοινοπραξία, η αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και δρομολογίων, οι έκτακτες ναυλώσεις κ.λπ., σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των καυσίμων, έχουν οδηγήσει σε μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους και σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας του ομίλου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η βελτίωση αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχή αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μητρικής, καθιστώντας εφικτό στο προσεχές διάστημα να επέλθει συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες. Οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του ομίλου επικεντρώνονται πλέον στη διατήρηση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της μητρικής.

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν την αναγκαία συνθήκη ώστε ο όμιλος να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, διατηρώντας έτσι τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά του στον κλάδο της ακτοπλοΐας και στην ελληνική οικονομία γενικότερα. Σημειώνεται ότι στο εννεάμηνο του 2015 ο όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.

——————–

O όμιλος ANEK αποτιμάται σε 11,86 εκατ. ευρώ στη τιμή του 0,0640 ευρώ με χαμηλό-υψηλό 2015 στο 0,0470 προ μηνός και 0,0930 ευρώ στις 13/2/
Στο -24,81% από το ξεκίνημα της χρονιάς, με τις συναλλαγές να ξεπερνούν τα 47,5 εκατ. τεμάχια δηλ. το 25,5% του συνολικού αριθμού των μετοχών του.
Η καθαρή θέση των μετόχων του είναι αρνητική κατά 11,4 εκατ. ευρώ από τα -13,8 εκατ. ευρώ της 31.12.2014. Ο δανεισμός ανέρχεται σε 278,8 εκατ. ευρώ [το 98% βραχυπρόθεσμος] στα ταμεία υπάρχουν διαθέσιμα 5,65 εκατ. ευρώ και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν θετικές κατά 16,5 εκατ. από 1,63 εκατ. ευρώ στο περσινό 9μηνο.
Απασχολεί προσωπικό 986 ατόμων από 984 στο 2014. Για αμοιβές μελών δ.σ και δ/ντικών στελεχών στο 9μηνο κατέβαλε 1,14 εκατ. ευρώ.
VKP

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017