ΙΟΝΙΚΗ Ξενοδ.: Εφέτος έχει ανοίξει στο ταμπλό 12 φορές... με συναλλαγές 1983 τεμαχίων. Ανάλυση 9μήνου... Και πάλι συγχαρητήρια Αlpha!! - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΟΝΙΚΗ Ξενοδ.: Εφέτος έχει ανοίξει στο ταμπλό 12 φορές… με συναλλαγές 1983 τεμαχίων. Ανάλυση 9μήνου… Και πάλι συγχαρητήρια Αlpha!!

04.11.2015 15:07
  • ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Της Μαίρης Καραμέτου

Στο 9μηνο εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 193,6 εκατ. [ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 169,19 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,29 εκατ.- λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13,79 εκατ. ευρώ.
  • Στα 2,06 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις από πελάτες και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 7,57 εκατ. ευρώ (ταμείο 6,56 εκατ.).
Στα 79,15 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της. Δανεισμός 70 εκατ., προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 2,41 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 6,74 εκατ. Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 114,44 εκατ. ευρώ από 112,14 εκατ. στις 31.12.2014.
Αποτιμάται σε 97,18 εκατ. στη τιμή των 7,2500. Στα 2,3 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη έναντι 1,96 εκατ. πέρυσι…
Ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 23,08 εκατ. ευρώ από 22,25 εκατ. στο 2014. Με τα ebitda να ενισχύονται από 5,01 εκατ. σε 5,37 εκατ. ευρώ. 
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 3,87 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί στα 4,17 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,85 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,56.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 9μηνο κατέβαλε το ποσό των 407.000 ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 365 ατόμων έναντι 358 πέρυσι.

ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 2015: Στα 4,9800 και 7,2500 – τώρα στα 7,2500 – ενώ ξεκίνησε την χρονιά από τα 7,2500. (ονομαστική αξία 8,6300 και λογιστική 8,5400 ευρώ).

Εφέτος έχει ανοίξει στο ταμπλό 12 φορές… με συναλλαγές 1983 τεμαχίων

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017