ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

31.08.2015 13:03

ΚΕΡΔΗ: Ζημίες 131 χιλ. ευρώ από ζημίες 2,31 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 68,1 εκατ. από 71,5 εκατ.

EBITDA: 7 εκατ. ευρώ από 2,84 εκατ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 83,4 εκατ. από 73,7 εκατ.
ΤΑΜΕΙΟ: 16,6 εκατ. από 14,1 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: -11 εκατ. από -26 εκατ. ευρώ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 391 άτομα από 379 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 262 εκατ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 199,2 εκατ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 60,9 εκατ. ευρώ
ΚΦΣΗ: 11,4 εκατ. ευρώ
P/E: αρνητικό
P/BV: 0,19
ΔΔΜ:  1,1

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017