ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Η πραγματική χρηματοοικονομική εικόνα της στις 31.12.2015 | Mikrometoxos.gr

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Η πραγματική χρηματοοικονομική εικόνα της στις 31.12.2015

31.03.2016 15:36

Η εικόνα των θυγατρικών

Intrakat

Aν και κατέγραψε μείωση στις πωλήσεις κατά 3,8 %, βελτίωσε τη λειτουργική κερδοφορία από 11,1 εκατ. το 2014 σε  12,7 εκατ. το 2015. Το αποτέλεσμα προ φόρων (- 4,4 εκατ.) περιλαμβάνει απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 5,2 εκατ.

Το αναμορφωμένο αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου Intrakat ανέρχεται σε κέρδη 0,8 εκατ.

Μέσα στο έτος, ο όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις 116 εκατ., και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο από υπογεγραμμένα έργα ανέρχεται σε 276 εκατ., πλέον 96 εκατ. νέα έργα για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

=.===.===.==

ΙΝΤΡΑΚAT:

Οι ζημίες της  ανήλθαν σε 6,42 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,53 εκατ. το 2014…

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθε σε 72,3 εκατ. ευρώ (δάνεια 103,6 εκατ. και ταμείο 31,33 εκατ. ευρώ).

Το 2014 βρισκόταν στα 48 εκατ. ευρώ (δάνεια 73,8 εκατ. και ταμείο 25,75 εκατ.)

Με τα ίδια κεφάλαια στα 58,86 εκατ. (από 60,8 εκατ. το 2014) ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανήλθε στο 1,22. (πριν 3-4 χρόνια ήταν κάτω και από το 0,2…)
Αρνητικές οι ταμειακές λειτουργικές ροές κατά 12,8 εκατ. από τις θετικές των 4,3 εκατ. ευρώ του 2014.
Απασχολεί προσωπικό 414 ατόμων από τα 365 άτομα ένα χρόνο πριν…
Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,43 εκατ. ευρώ.
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 9,3 εκατ. ευρώ με p/bv στο 0,16!
Επεξηγήσεις
  Τελευταίων 7 ημερών 0,376 0,440 7,45 5.440 35 2.153
  Τελευταίων 30 ημερών 0,259 0,440 34,67 43.066 168 14.844
  Τελευταίων 3 μηνών 0,222 0,440 23,55 136.002 380 40.219
  Τελευταίων 6 μηνών 0,222 0,495 -15,83 329.488 801 109.321
  Τελευταίων 12 μηνών 0,222 0,630 -17,38 566.074 1.417 232.271

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017