ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Αναφορές, κρίσεις, επισημάνσεις και δείκτες κλειδιά…

Intrakat

Aν και κατέγραψε μείωση στις πωλήσεις κατά 3,8 %, βελτίωσε τη λειτουργική κερδοφορία από 11,1 εκατ. το 2014 σε  12,7 εκατ. το 2015. Το αποτέλεσμα προ φόρων (- 4,4 εκατ.) περιλαμβάνει απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 5,2 εκατ.

Το αναμορφωμένο αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου Intrakat ανέρχεται σε κέρδη 0,8 εκατ.

Μέσα στο έτος, ο όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις 116 εκατ., και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο από υπογεγραμμένα έργα ανέρχεται σε 276 εκατ., πλέον 96 εκατ. νέα έργα για τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

—–

ΙΝΤΡΑΚAT: Αποτιμάται σε 10,4 εκατ. ευρώ στη ιμή του 0,4470. Με χαμηλά υψηλά 12μήνου ο,2220 και ο,5500 ευρώ. Και +40% περίπου από την αρχή της χρονιάς… Μεγάλο πρόβλημα η ανύπαρκτη εμπορευσιμότητά της…Μόλις 215 χιλ. τμχ έχουν αλλάξει χέρια εφέτος, περίπου 2000 τμχ ημερησίως…

Οι ζημίες της  ανήλθαν σε 6,42 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,53 εκατ. το 2014…

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2015 ανήλθε σε 72,3 εκατ. ευρώ (δάνεια 103,6 εκατ. και ταμείο 31,33 εκατ. ευρώ).

Το 2014 βρισκόταν στα 48 εκατ. ευρώ (δάνεια 73,8 εκατ. και ταμείο 25,75 εκατ.)

Με τα ίδια κεφάλαια στα 58,86 εκατ. (από 60,8 εκατ. το 2014) ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανήλθε στο 1,22. (πριν 3-4 χρόνια ήταν κάτω και από το 0,2…)

Αρνητικές οι ταμειακές λειτουργικές ροές κατά 12,8 εκατ. από τις θετικές των 4,3 εκατ. ευρώ του 2014.

Απασχολεί προσωπικό 414 ατόμων από τα 365 άτομα ένα χρόνο πριν…Για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,43 εκατ. ευρώ.