Ικτίνος Ελλάς: Ένα ικανοποιητικό, αν μη τι άλλο, 9μηνο…

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυμη εταιρία και αποτελεί τη μητρική εταιρία του ομίλου. Ιδρύθηκε στις 12/03/1974 από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ευάγγελο Νικ. Χαϊδά, ο οποίος παραμένει και σήμερα ο κύριος μέτοχος.

Λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 244-12/3/1974 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 2304/06/Β/86/53. Η έδρα του Ομίλου, βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής, (οδός Λυκόβρυσης 7, Τ.Κ. 144 52).

 

 

Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην αγορά μαρμάρου από την ίδρυση της, το 1974. Είναι καθετοποιημένη επιχείρηση με τέσσερα ιδιόχρηστα λατομεία, εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας, δίκτυο πωλήσεων στο εσωτερικό, αλλά κυρίως με ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων στο εξωτερικό. Εισάγει γρανίτες, μάρμαρα και σπάνια διακοσμητικά πετρώματα απ’ όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τις μεγάλες εταιρείες τεχνητών πετρωμάτων QUARELLA SPA και TREND-VI SPA.

 

————————

ΙΚΤΙΝΟΣ: Αποτιμάται σε 29,72 εκατ. όσο σχεδόν τα ίδια κεφάλαια των μετόχων της [32,13 εκατ. από 29,9 εκατ.],
Με τον δανεισμό στα 23,4 εκατ. ευρώ και με ταμειακά διαθέσιμα 1,36 εκατ.
Πωλήσεις 9μηνου 2015 στα 27,02 εκατ. έναντι των 21,52 εκατ. του 2013, με τα κέρδη στα 2,34 εκατ. (από 2,28 εκατ. στο 2014). 
Τα ebitda σε 7,51 εκατ. ευρώ από τα 6,7 εκατ. του 2014. Για αμοιβές κατέβαλε 0,34 εκατ.ευρώ, ενώ ο ΔΔΜ στο 0,68. 
Με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 0,8250 και 1,3000 ευρώ και στο -13,33% εφέτος.  Η σχέση P/bv στο 0,92.