Ικτίνος: Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, με ΔΔΜ 0,69, P/e 14,5 και P/bv 0,92 | Mikrometoxos.gr

Ικτίνος: Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, με ΔΔΜ 0,69, P/e 14,5 και P/bv 0,92

11.04.2016 08:23

 

ΙΚΤΙΝΟΣ:

Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, με το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων να κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού (κυρίως Ασία). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν από τα 28,9 στα 36,1 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τα 6,85 στα 8,23 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων από τα 2,74 στα 4,36 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα από τα 1,16 στα 2,02 εκατ. ευρώ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 1,36 εκατ. ευρώ (+2,07 εκατ. οι λειτουργικές, -708 εκατ. οι επενδυτικές) και κατευθύνθηκαν για την αγορά ιδίων μετοχών (139 χιλ. ευρώ) και για τη μείωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος στις 31/12/2015 διαμορφώθηκε στα 22,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονταν σε 31,81 εκατ. ευρώ. Με τα ταμειακά διαθέσιμα σε 0,1755 εκατ. από 0,83 εκατ. το 2014.

Οριακά ενισχυμένες οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα +2,55 εκατ. ευρώ από τα +2,5 εκατ. του 2015. Απασχολεί προσωπικό 318 ατόμων, από 310 άτομα στο 2014, για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,075 εκατ. ευρώ. Αποτιμάται στο ταμπλό σε 29,15 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 1,0200 ευρώ (ΧΑΜ-ΥΨ.12Μ 0,8250 και 1,2450) και στο -3,77% από την αρχή της χρονιάς. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται στο 0,69, με P/e 14,5 και το P/bv 0,92.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017