Η Alpha Bank τοποθετεί ως νέο Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Jan Vanhevel, σε αντικατάσταση του Μηνά Τάνες

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 24 Μαρτίου 2016 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο Μέλος τον κ. Jan Vanhevel, σε αντικατάσταση του κ. Μηνά Τάνες, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους, από την 21 Απριλίου 2016.

Ο κ. Vanhevel έχει διαγράψει εξαιρετική πορεία στον τραπεζικό κλάδο και ανήλθε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και στη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου KBC, στον οποίο εργάσθηκε για διάστημα άνω των 40 ετών. Η τοποθέτησή του προσδίδει στην Τράπεζα
περαιτέρω διεθνή εμπειρία, σε συνέχεια της εκλογής των κ.κ. Ibrahim Dabdoub και Shahzad Shahbaz που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ήδη από τον Μάιο του 2014, ως ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και
διαβλέποντας τις πρόσφατες τροποποιήσεις νομικού και εποπτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβερνήσεως.

Ο Jan Vanhevel γεννήθηκε το 1948. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Leuven (1971), Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη Vlekho, στις Βρυξέλλες (1978), και Προηγμένη Διοίκηση (Advanced Management) στο INSEAD, στο Fontainebleau. Το 1971 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του
στην Kredietbank, η οποία το 1998 μετεξελίχθηκε στην KBC Bank and Insurance Holding Company.
Το 1991 ανέλαβε μέλος της Ανωτάτης Διοικήσεως και το 1996 εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2003 κατείχε τη θέση του υπευθύνου των καταστημάτων και των θυγατρικών εταιριών εκτός Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το 2005 ανέλαβε επικεφαλής των θυγατρικών εταιριών της
KBC στην Κεντρική Ευρώπη και στη Ρωσία. Το 2009 ορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος και εφήρμοσε το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως του Ομίλου έως το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Από τον Μάιο του 2013 κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέως του Institut International d’Études Bancaires (Διεθνές Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών), ενώ από το 2008 έως το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Fédération Belge du Secteur Financier (Βελγική Ομοσπονδία Χρηματοοικονομικού Τομέα), καθώς και μέλος της Verbond van Belgische Ondernemingen (Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου).

Συμμετείχε επίσης στην Ομάδα Liikanen με αντικείμενο την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αναγνωρίζει την πολύτιμη συνεισφορά του κ. Τάνες κατόπιν τριών διαδοχικών θητειών κατά τα τελευταία δώδεκα έτη και του εύχεται κάθε επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.