Η AΟΝ Hewitt αναλαμβάνει τη μελέτη για το Γενικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας της Αιγύπτου - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Η AΟΝ Hewitt αναλαμβάνει τη μελέτη για το Γενικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας της Αιγύπτου

10.03.2016 16:56

Έργο μεγάλης κλίμακας με συμβουλευτικές και αναλογιστικές υπηρεσίες

Το υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου ανέθεσε πρόσφατα στον διεθνή οίκο AΟΝ Hewitt, και συγκεκριμένα στην αναλογιστική ομάδα των γραφείων Ελλάδος, Κύπρου και Τουρκίας, που συντονίζονται από την Αθήνα, έργο για συμβουλευτικές και αναλογιστικές υπηρεσίες, σχετικά με το προτεινόμενο Γενικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας της χώρας.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος που θα προσφέρει ιατροφαρμακευτική κάλυψη στο σύνολο του πληθυσμού της Αιγύπτου, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 90 εκ. Το ισχύον σύστημα καλύπτει μόνο το 50% του πληθυσμού, ενώ τα έξοδα, που επιβαρύνουν τους ίδιους τους ασθενείς, αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών ιατροφαρμακευτικών εξόδων στη χώρα.

Στο πλαίσιο της μελέτης θα εξεταστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του νέου συστήματος και οι επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευθεί ομάδα αναλογιστών του Υπουργείου Οικονομικών της Αιγύπτου.

Ο Παναγιώτης Ζαμπέλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της AON Hewitt για Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, δήλωσε:
«Η AON Hewitt έχει πετύχει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα, στην Κύπρο και την Τουρκία. Σήμερα, αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή αναλογιστικών υπηρεσιών σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεων & υγείας) αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα των παροχών υγείας, καθώς και εκτεταμένη εμπειρία όσον αφορά στην κατασκευή πολύπλοκων αναλογιστικών μοντέλων, που βοηθούν στην εκτίμηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του συστήματος.»

Τα τρία κύρια στάδια του έργου περιλαμβάνουν:

1. Ποιοτική ανάλυση και σύγκριση της υφιστάμενης με την προτεινόμενη νομοθεσία

2. Δημιουργία αναλογιστικού μοντέλου για την προβολή των εσόδων και εξόδων του νέου σχήματος

3. Εκπαίδευση ομάδας Αιγύπτιων ειδικών για τη χρήση του μοντέλου και την παροχή υποστήριξης στους φορείς χάραξης πολιτικής

Το συγκεκριμένο project έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο άλλων πρόσφατων έργων μεγάλης εμβέλειας που ανατέθηκαν στο Ελληνικό και Κυπριακό τμήμα της Ao Hewitt, όπως:

 Σαουδική Αραβία – Αναλογιστική μελέτη του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο καλύπτει 18εκ. ενεργούς ασφαλισμένους και 7εκ. συνταξιούχους

 Αίγυπτος – Αναλογιστική μελέτη του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο καλύπτει 20εκ. ενεργούς ασφαλισμένους και 8εκ. συνταξιούχους
`
 Μπαχρέιν – Αναλογιστική μελέτη του συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, το οποίο καλύπτει 300 χιλιάδες ασφαλισμένους και 7 χιλιάδες συνταξιούχους

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την επεξεργασία ατομικών στοιχείων του ασφαλισμένου πληθυσμού και μακροχρόνια προβολή, στο μέλλον, των πληθυσμιακών και οικονομικών παραγόντων του συστήματος, με απώτερο στόχο την εκτίμηση της κατάστασης βιωσιμότητας.

Σχετικά με την ΑΟΝ Hewitt:

Η AON Hewitt είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμβουλευτικές επιχειρήσεις παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η AON Hewitt έχει περισσότερους από 29.000 εργαζόμενους σε 90 χώρες. Με τη στενή συνεργασία των γραφείων της ανά τον κόσμο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπερεθνικό επίπεδο και καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.
Στην Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα παροχών προς τους εργαζομένους. Παρέχει αναλογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αλλά και γενικότερη τεχνική υποστήριξη πάνω σε θέματα συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών, προς εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς. Ακόμη, παρέχει αναλογιστική υποστήριξη σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017