Η ΤτΕ μοιράζει μέρισμα 13,2 εκατ. από κέρδη που ξεπέρασαν τα 1,16 δισ. ευρώ!! | Mikrometoxos.gr

Η ΤτΕ μοιράζει μέρισμα 13,2 εκατ. από κέρδη που ξεπέρασαν τα 1,16 δισ. ευρώ!!

18.01.2016 22:32

Νέα όργια:

Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2015 ανήλθαν σε 1.897,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 734,7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2015 ανήλθαν σε 1,16 δισ. ευρώ, έναντι 654,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 1,15 δισ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου.
Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720!!!!! ευρώ αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
ΔΗΛΑΔΗ από τα κέρδη του 1,16 δισ. ευρώ θα μοιράσει… ούτε καν 13,5 εκατ. ευρώ δηλ. κάτι παραπάνω από το 1%…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017