Η ΤΡΙΑΔΑ των ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ με την γλώσσα των αριθμών

 

                                 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ   ΤΑΜΕΙΟ     ΚΑΘ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ   ΚΑΘ.ΘΕΣΗ      ΔΔΜ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ        1,488 δισ.       443 εκατ.         1,045 δισ.             864,1 εκατ.    1,21

ΓΕΚΤΕΡΝΑ            733,5 εκ.     306,5 εκατ.        427 εκατ.            353 εκατ.       1,21

JP ΑΒΑΞ                 571,2 εκ.        81,3 εκατ.        489,9 εκατ.        212,1 εκατ.     2,31

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ [ΣΥΝΟΛΟΝ]: 6,059 δισ. ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ  3,027 δισ. ευρώ

ΓΕΚΤΕΡΝΑ   1,822 δισ. ευρώ

JP AΒΑΞ        1,210 δισ. ευρώ.

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ [ΣΥΝΟΛΟΝ]: 7,924 δισ. ευρώ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ   4,120 δισ. ευρώ  [ΑΥΛΑ 0,98 δισ.]

ΓΕΚΤΕΡΝΑ    2,382 δισ. ευρώ  [ 0,113 δισ. ]

JP ΑΒΑΞ         1,422 δισ. ευρώ   [ 6 εκατ. ευρώ]

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ  249,6 εκατ. ευρώ και P/bv 0,29

ΓEKTEΡNA   160,9 εκατ. ευρώ και P/bv 0,456

JP ABAΞ          27,2 εκατ. ευρώ και P/bv  0,128

 

* ,