Η Πειραιώς προπομπός – Θα ξεκινήσει πρώτη την ΑΜΚ 1,8 με 2,2 δισ. – «Βελτιώνεται» το βασικό σενάριο των stress tests | Mikrometoxos.gr

Η Πειραιώς προπομπός – Θα ξεκινήσει πρώτη την ΑΜΚ 1,8 με 2,2 δισ. – «Βελτιώνεται» το βασικό σενάριο των stress tests

13.10.2015 01:03
Γίνεται μια προσπάθεια παρασκηνιακώς να βελτιωθεί το βασικό σενάριο των stress tests – Πιο αισιόδοξοι οι τραπεζίτες
Η τράπεζα Πειραιώς θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα ανοίξει τον χορό των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που υποχρεωτικά όλες οι τράπεζες θα υλοποιήσουν. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα stress tests η Πειραιώς θα εμφανίσει τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες
Η κίνηση της τράπεζας Πειραιώς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α΄ 6μήνου για τις 14 Οκτωβρίου του 2015 έχει ένα σαφή στόχο.
Η τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζεται με ταχύτατες διαδικασίες για την νέα αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα 1,8 με 2,2 δισεκ. που θέλει να συγκεντρώσει θα καλυφθούν από διεθνείς επενδυτές.
Μεταξύ 14 και 15 Οκτωβρίου οι διοικήσεις των τραπεζών θα βρεθούν στην Φρανκφούρτη έχοντας επαφές με τον SSM και την ΕΚΤ.
Σχετική εικόνα
Θα έχουν μια πιο καθαρή εικόνα οι τράπεζες για τα AQR για τις ζημίες που προκύπτουν από τα δάνεια και το βασικό σενάριο, το σκέλος των stress tests που αφορά καθαρά τους ιδιώτες επενδυτές.
Η Πειραιώς για να εκμεταλλευτεί το όφελος της αναβαλλόμενης φορολογίας (είναι πιθανό να προσμετρήσει η αναβαλλόμενη φορολογία στο α΄ 6μηνο του 2015 και να παγώσει από το β΄ 6μηνο του 2015 και μετά) να εγγράψει στο β΄ τρίμηνο μεγάλες ζημίες λόγω της μεγάλης αύξησης των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια.
Στο α΄ τρίμηνο του 2015 η Πειραιώς είχε εγγράψει 278 εκατ προβλέψεις και στο β΄ τρίμηνο αναμένεται μεγάλη αύξηση κοντά στα 2 δισεκ.
Σχετική εικόνα
Με την κίνηση αυτή θα εμφανιστεί στην αγορά ότι εξυγιαίνει τον ισολογισμό της και προετοιμάζεται για την αύξηση κεφαλαίου.
Ούτως ή άλλως η Πειραιώς στα stress tests ξεκινούσε πρώτη τις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης.
Αν οι ανακοινώσεις των stress tests πραγματοποιηθούν 30 ή 31 Οκτωβρίου τότε είναι πολύ πιθανό την ίδια ημέρα των ανακοινώσεων η Πειραιώς να ανακοινώσει σχέδιο αύξησης κεφαλαίου 1,8 με 2 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς θα μπορούσε να συγκεντρώσει 1,8 με 2,2 δισεκ.
Η Eurobank 1,5 δισεκ. ευρώ
Η Alpha bank 1,5 δισεκ. ευρώ
Η Εθνική 1 δισεκ. (δεν επαρκούν) αλλά υπάρχει και το πλεονέκτημα της πώλησης μέρους ή όλου της Finansbank που σήμερα αποτιμάται στα 5 δισεκ. ευρώ.
Σχετική εικόνα

«Με 3 bonus βελτιώνεται το βασικό σενάριο»

 • Με βάση πληροφορίες του bankingnews.gr από αξιόπιστες πηγές
  Το AQR διαμορφώνεται περίπου στα 9,3 δισεκ. ευρώ.
  Στο AQR περιλαμβάνονται οι ζημίες από τον πιστωτικό κίνδυνο.
  Για το 2013 (στα stress tests του Οκτωβρίου του 2014) οι ζημίες από τα AQR είχαν διαμορφωθεί στα 7,34 δισεκ.  αλλά επειδή οι τράπεζες άντλησαν το 2014 8,3 δισεκ. από ιδιώτες κάλυψαν πλήρως την ζημία των AQR.
  Για το 2015 που αφορά την περίοδο έως τον Ιούνιο του 2015 οι ζημίες από το AQR ανέρχονται σε 9,3 δισεκ. και είναι καθαρές ζημίες δηλαδή δεν καλύπτονται από πουθενά.
  Με βάση ενδείξεις οι ζημίες από το AQR κατά τράπεζα έχουν ως εξής
  Πειραιώς ζημίες 3,4 δισεκ.
  Εθνική ζημίες 2,6-2,7 δισεκ.
  Eurobank ζημίες 1,8 δισεκ.
  Alpha bank 1,4 δισεκ. ευρώ
  Σύνολο 9,3 δισεκ. ευρώ.
  Τα stress tests όμως περιλαμβάνουν τρία τμήματα
  Ζημίες από AQR
  Ζημίες με βάση το βασικό σενάριο που στηρίζεται σε πιο ρεαλιστικές παραδοχές π.χ. για την πορεία του ΑΕΠ, των ακινήτων και άλλα
  Ζημίες από το δυσμενές σενάριο που περιλαμβάνει παραδοχές πιο στρεσαρισμένες πιο ακραίες.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι με core tier 1 στο 8% στο δυσμενές σενάριο από 5,5% το 2014 και 9,5% στο βασικό θα πραγματοποιηθούν τα stress tests του 2015.

  AQR οι ζημίες ανέρχονται σε 9,3 δισεκ.
  Βασικό σενάριο ζημίες 3 με 3,5 δισεκ.
  Δυσμενές σενάριο ζημίες 5 δισεκ. ευρώ.

  Το σύνολο αυτών των 3 παραμέτρων αγγίζει τα 17 δισεκ. ευρώ.
  Το AQR και το βασικό σενάριο πρέπει να καλύψουν οι ιδιώτες και το δυσμενές το ΤΧΣ.

  Στην προσέγγιση αυτή ωστόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και 3 bonus που ωστόσο ακόμη είναι υπό εξέταση, δηλαδή δεν είναι βέβαιο ακόμη ότι θα γίνουν αποδεκτά.

  Ποια είναι τα 3 bonus

  Α)Αναβαλλόμενος φόρος.
  Οι τράπεζες θα εγγράψουν όλες τις ζημίες από το CLP τον πιστωτικό κίνδυνο στο β΄ τρίμηνο του 2015 όπερ σημαίνει μεγάλες ζημίες στο α΄ 6μηνο του 2015.
  Στο α΄ τρίμηνο είχαν εγγράψει προβλέψεις 1,52 δισεκ. και στο β΄ τρίμηνο του 2015 θα εγγράψουν επιπλέον 7 δισεκ. ευρώ.
  Αυτό θα το κάνουν για να εκμεταλλευτούν τον αναβαλλόμενο φόρο που φθάνει τα 2,3 με 2,5 δισεκ.
  Το bonus των 2,3 με 2,5 δισεκ. θα αφαιρεθεί από τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.
  Το bonus αυτό ακόμη δεν έχει κλειδώσει, υπάρχουν αντικρουόμενες προσεγγίσεις.

  Β)Οι τράπεζες έχουν υποβάλλει αίτημα να μπορούν να υποβάλλουν προαιρετικές προτάσεις για τα υβριδικά και ομολογιακά τους μετατρέποντας τα σε μετοχές.
  Αντί δηλαδή για υποχρεωτικό bail in η διαδικασία να λάβει προαιρετικό χαρακτήρα.
  Το bonus αυτό θα μπορούσε να φθάσει το 1 με 1,5 δισεκ. αλλά επίσης δεν έχει κλειδώσει, δεν είναι σαφές αν υλοποιηθεί.

  Γ)Με βάση θεσμική πηγή η ΕΚΤ και ο SSM θα λάβουν υπόψη τα capital plans των τραπεζών – πέραν του σκέλους των αυξήσεων κεφαλαίου – το bonus αυτό θα μπορούσε να δώσει ακόμη 1 δισεκ. χωρίς την Finansbank.

  Με αυτά τα 3 bonus τα 17 δισεκ. θα μπορούσαν να μειωθούν από 17 δισεκ. κεφαλαιακές ανάγκες στα 14 δισεκ. ευρώ.

  Ωστόσο αυτά τα 3 bonus θα επηρεάσουν το βασικό σενάριο το οποίο θα φθάσει αρχικά τα 12 με 12,8 δισεκ. για να μειωθεί στα 9 με 8,5 δισεκ. Άρα οι τράπεζες αναζητούν 8,5 με 9 δισεκ. κεφάλαια από τους ιδιώτες επενδυτές, στόχος που είναι υλοποιήσιμος.

  www.bankingnews.gr

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017