Η νέα βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση της αγοράς

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Όσον αφορά την τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών, κρίνεται θετική η υπέρβαση των 675 μονάδων, για τον Γενικό Δείκτη και των 200 μονάδων για τον 25αρη.

Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, το 194 είναι η κοντινή μας, σημαντική, στήριξη της οποίας ενδεχόμενη διάσπαση θα μπορούσε να μας δώσει το 190.

Η υπέρβαση τώρα των 199 μονάδων, δίνει “υποσχέσεις” για κίνηση προς τις 203 – 205 μονάδες. “Intraday position is long” με stop τις 185 μονάδες.

Στην περίπτωση του Γενικού Δείκτη, οι 671 μονάδες είναι η κοντινή στήριξη, ενώ η παραμονή υψηλότερα των 680 μονάδων, μπορεί να δώσει ώθηση προς τις 700 – 705 μονάδες. Οι ταλαντωτές σε υπεραγορασμένα επίπεδα.

Τεχνικά και όσον αφορά τον Τραπεζικό δείκτη, έχει κάνει ένα διπλό “πάτο” στο 159 επίπεδο. Οι 233 μονάδες είναι το “stop” για το “short” και σήμα αγοράς, ενώ το πιο σημαντικό επίπεδο αντίστασης, όσο μακριά και αν φαίνεται, είναι οι 278 μονάδες [Hλίας Zax.]

* ,