Η μετοχή της εβδομάδας, του μήνα αλλά και της χρονιάς…

Με άνοδο 253,16% εφέτος, με (11) σερί θετικές παρουσίες και με +46,84% στο 5ήμερο δεν χωρεί αμφισβητήσεις για τον τίτλο της αναφοράς μας…

___________________

Ζημίες, αρνητικά ebitda, δανεισμός στα ύψη…

Αλλά τα “Αφεντικά” κάπου πρέπει να εμφανίζουν και κέρδη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Νηρεύς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 87.183.889,20 ευρώ και διαιρείται σε 290.612.964 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το ποσοστό των τραπεζών ανήλθε:

Για την Τράπεζα Πειραιώς στο 33,1%

Για την Alpha Bank στο 20,84%

Για την Eurobank στο 16,04% και

Για την Εθνική Τράπεζα στο 5,95%.

* ,