Η μετοχή της εβδομάδας αλλά και της χρονιάς…

ΜΙΓ: Mε άνοδο 23% στο διάστημα των τελευταίων (5) συνεδριάσεων και στο +95,77% από το ξεκίνημα του 2016 η μετοχή του ομίλου ΜΙΓ, αντιδρά ιδιαίτερα δυναμικά, μετά το +10,58% της Πέμπτης και ειδικότερα το της Παρασκευής +20,87% με 7,7 εκατ. τμχ.

Να σημειωθεί ότι από το ιστορικό ελάχιστο που είχε βρεθεί πριν 7-8 εβδομάδες κάτω και από το 0,0500 ευρώ έχει βγάλει ανοδική διαφυγή που αγγίζει το 190%…

Να μην ξεχνάμε και το σημαντικό κοινωνικό έργο της αφού παρέχει εργασίες σε πολλές χιλιάδες άτομα ενώ κατέχει αρκετά πρώτης βαθμίδας Brand names.

Οι καθαρές λειτουργικές ροές ανήλθαν σε εισροή ύψους 65,7  εκατ. ευρώ έναντι εκροής ύψους 55,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση, δηλ. μια βελτίωση ύψους 121,1  εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο οφείλεται στην βελτιωμένη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου εντός του 2015.
 
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31/12/2015 ανήλθε σε 1,693,0 δισ. μειωμένος κατά 59,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2014 και αναλύεται ως ακολούθως:
 
Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά  398,4 εκατ. ευρώ (23,5% του συνόλου), Μεταφορές 285,3 εκατ. ευρώ (16,9% του συνόλου), Υπηρεσίες Υγείας 159,8 εκατ. ευρώ (9,4% του συνόλου)
 
Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 55,6 εκατ. ευρώ (3,3% του συνόλου), Private Equity 105,8 εκατ. ευρώ(6,3% του συνόλου) και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 688,1 εκατ. ευρώ (40,6% του συνόλου). 
 
Η μείωση του δανεισμού οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή εκ μέρους της ATHENIAN ENGINEERING τραπεζικού δανεισμού ύψους 39,9 εκατ. ευρώ και στην πώληση των εταιριών FAI ASSET MANAGEMENT και FAI rent-a-jet οι οποίες την 31/12/2014 είχαν συνολικό τραπεζικό δανεισμό 40,0 εκατ. ευρώ

 

* ,