Η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αμκ και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εθνικής - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αμκ και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εθνικής

24.11.2015 20:07
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την ΑΜΚ και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας στο ΧΑ

Την εισαγωγή στην Αγορά Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 14.940.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετόχων της Εθνικής που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτή συμφωνήθηκε από τη ΓΣ της τράπεζας, ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 739/24.11.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε :
– Ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για
α) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και θα διατεθούν σε τιμή €0,30 ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split) και
β) την εισαγωγή στην Αγορά Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 14.940.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετόχων της τράπεζας που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών με καταβολή μετρητών ή/και με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με την από 17.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 195.333.333 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους €58.599.999,90, που αποφασίστηκε στην από 4.5.2015 Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
– Ενέκρινε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας «TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ώστε να παρέχει επιπλέον την επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό (άρθρο 4 παρ. 1 (γ) του ν. 3606/2007).

www.bankingnews.gr

 

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017