Η ΕΛΒΑΛ αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Η ΕΛΒΑΛ αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

09.10.2015 10:34
ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ANΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία ΕΛΒΑΛ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15/09/2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 99704/30-09-2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του στις 08/10/2015 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 13/10/2015, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 22620 53111).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017