Η βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση για την μετοχή της Alpha Bank

Το χτεσινό 2,26 κράτησε, με τον τίτλο να δίνει αντίδραση.

Το 2,41 αποτελεί την πλησιέστερη αντίσταση στην παρούσα…

Της οποίας η διάσπαση θα μπορούσε να μας δώσει το 2,47.

Στο 229 είναι η στήριξη

Ενώ το 2,26 ώρας μπορεί να χρησιμοποιθηθεί σαν Stop.

FFS

* ,