Ζημιές 1,038 εκατ. για Δρομέα, με P/bv 0,16 και ΔΔΜ 0,88

Ζημιές 1,038 εκατ. για Δρομέα

Οι νέες συμφωνίες συγκράτησαν τις πωλήσεις στα περσινά επίπεδα

Η επιδείνωση των δυσμενών συνθηκών στην αγορά επηρεάζει τα μεγέθη της Δρομέας, η οποία κατάφερε να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα το τζίρο της επιτυγχάνοντας μάλιστα οριακή αύξηση πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου κατά 0,4% στα 3,113 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο εταιρείας οριακή μείωση 2% στα 2,987 εκατ. ευρώ – με τις ζημίες μετά από φόρους να ανέρχονται σε σε 980 χιλ. ευρώ για τον όμιλο [από 1,09 εκατ.] και σε 1,038 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Ευνοϊκά επέδρασαν στα έσοδα η έναρξη συνεργασίας με τη Μαρινόπουλος Α.Ε., η συνεργασία με αντιπρόσωπο στη Γερμανία και η σύναψη σχετικής συμφωνίας προώθησης προϊόντων σε υφιστάμενο εκτενέστατο δίκτυο καταστημάτων σε Γερμανία και Αυστρία.

Το κόστος πωληθέντων του ομίλου ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του, παράλληλα με την οριακή αύξηση των πωλήσεων, συνέχισε την καθοδική του πορεία και περιορίσθηκε στο τρέχον εξάμηνο του 2015 περαιτέρω, έστω οριακά, στο 36,5%, έναντι του 37% αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Σχετική εικόνα

Βασική επιδίωξη της διοίκησης αποτελεί η κατά το δυνατόν μείωση των τραπεζικών κεφαλαίων δανεισμού αποσκοπώντας στην περιστολή του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού κόστους του οποίου η εξυπηρέτηση έχει καταστεί πολύ κοστοβόρα αυτή την εποχή.

Σχετική εικόνα

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας για την εξυπηρέτηση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 20,1 εκατ. ευρώ καθώς και η εξυπηρέτηση των Μ/Μ δανείων για την υλοποίηση Φ/Β Πάρκων από τη μητρική και τη θυγατρική ΚΕΜ, καλύφθηκαν απολύτως. Επιπρόσθετα, εξυπηρετήθηκαν οι τρέχουσες βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Το συνολικό ύψος του δανεισμού της εταιρείας, κεφαλαίου κινήσεως και μεσομακροπρόθεσμων αναγκών είναι ύψους 24,9 εκατ. ευρώ.

————-

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 4,45 εκατ. ευρώ στη τιμή του 0,1280 ευρώ με χαμηλό υψηλό 12μήνου στα 0,0900 και 0,1680 ευρώ [μέσος όρος 0,1300].

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 27,9 εκατ. ευρώ και P/bv 0,16. 

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 24,5 εκατ. και ΔΔΜ 0,88…

P/E: [-]

ΤΙΜΗ 31.12.2014: 0,1530 ευρώ και -23,53%

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2015: 1,2 εκατ. τμχ περίπου και μηνιαίως 145 χιλ. τμχ