Ζημίες ύψους -5,5 δισ. ευρώ στην χρήση 2015 από τις ελληνικές τράπεζες

Ζημίες ύψους -5,5 δισ. ευρώ θα εμφανίσουν στην χρήση 2015 οι ελληνικές τράπεζες απόρροια των μεγάλων προβλέψεων και AQR που πήραν λόγω των stress tests και της επιδείνωσης των τραπεζικών μεγεθών απόρροια της επιδείνωσης της οικονομίας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μάλλον μέσα στον Μάρτιο, το αργότερο έως τέλη Μαρτίου.
.
Οι ζημίες -5,5 δισ. ευρώ για το 2015 είναι η τρίτη χειρότερη επίδοση μετά το ιστορικά καταστροφικό 2011 και 2012. Ωστόσο οι ζημίες των τραπεζών είναι πολύ μικρότερες των 13,3 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί στο βασικό σενάριο των stress tests και βεβαίως στα -17 δισ. του δυσμενούς σεναρίου.
.
Οι ζημίες αποδίδονται στους εξής λόγους:-
 
1)Στις υψηλές προβλέψεις έως και το α΄ 6μηνο του 2015. Στο γ΄ τρίμηνο του 2015 οι προβλέψεις μειώθηκαν αισθητά. Συνολικά στο γ΄ τρίμηνο οι τράπεζες κατέγραψαν νέες προβλέψεις 2,2 με 2,3 δισ ευρώ όταν π.χ. η Εθνική είχε εμφανίσει στο 9μηνο του 2015 συνολικές προβλέψεις 3,2 δισ. ευρώ.
.
2)Στις ζημίες από το AQR στα stress tests του 2015 που έφθασαν τα 3,36 δισ. ευρώ.
.
3)Στα υψηλά έξοδα εκ τόκων λόγω του ELA. Ωστόσο υπάρχει βελτίωση που θα καταγραφεί με πολύ πιο καθαρό τρόπο στο β΄ τρίμηνο του 2016.
.
4)Στην κόπωση των εσόδων συνολικά. Οι τράπεζες εμφάνισαν στο γ΄ τρίμηνο του 2015 μια βελτίωση αποκλειστικά λόγω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.
.
5)Οι ζημίες του 2015 αναμένεται να είναι οι τελευταίες τέτοιας κλίμακας.

Για το 2016 αναμένεται ο κλάδος να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες. Θα περνούσε σε κέρδη αλλά η ζημία από την πώληση της Finansbank στην Εθνική θα επηρεάσει αρνητικά τα κλαδικά αποτελέσματα. Ωστόσο τράπεζες από το β΄ τρίμηνο του 2016 όπως η Eurobank θα εμφανίσουν κέρδη λόγω μείωσης των προβλέψεων και μείωσης των εξόδων από τόκους ELA.