ΕUR / USD: Πρώτη αντίσταση υπάρχει στο 1.1180 και ακολουθεί το 1.1225

ΕUR / USD

Η έντονα πτωτική κίνηση που άρχισε αρχές Μαίου φαίνεται στο γράφημα με τη διαγώνια ρόζ γραμμή , παραβίαση της οποίας θα σημάνει και τη λήξη του έντονα πτωτικού κομματιού. Η τάση για όσο διάστημα η ισοτιμία παραμένει κάτω από το 1,1290  είναι πτωτική και όσο πλησιάζουμε την 15η Ιουνίου που είναι η συνεδρίαση της FED για τα επιτόκια , η ισοτιμία θα παραμένει υπό πίεση.

Από πλευράς στηρίξεων…

Αν χαθεί το 1,1135 που κρατάει απο χτες , έχουμε το 1.1060 με ενδιάμεσο το ψυχολογικό όριο των 1.1100

Πρώτη αντίσταση υπάρχει στο 1.1180 και ακολουθεί το 1.1225 αν δοκιμάσει να κάνει πάνω η ισοτιμία

Σημείο κλειδί για σήμερα το 1.1195 , οι οριζόντιες κόκκινες είναι αντιστάσεις και οι μπλέ στηρίξεις

 

 

* ,