ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αγοραπωλησιών επί της μετοχής | Mikrometoxos.gr

ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αγοραπωλησιών επί της μετοχής

15.02.2016 07:27

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν. 3556/2007)

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

11/02/2016

10/02/2016

Αγορά

1.500

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.683,00

2

11/02/2016

10/02/2016

Πώληση

1.731

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

6.532,99

3

11/02/2016

10/02/2016

Αγορά

17.884

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

67.928,34

4

11/02/2016

10/02/2016

Πώληση

17.884

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

67.453,99

5

11/02/2016

10/02/2016

Αγορά

4

ΣΜΕ EXAE

1.528,00

6

11/02/2016

10/02/2016

Πώληση (δανεισμός τίτλων

500

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.840,00

7

12/02/2016

11/02/2016

Αγορά

4.954

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

17.928,92

8

12/02/2016

11/02/2016

Πώληση

2.825

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

10.050,54

9

12/02/2016

11/02/2016

Αγορά

11.500

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

42.098,05

10

12/02/2016

11/02/2016

Πώληση

11.500

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

41.238,45

11

12/02/2016

11/02/2016

Αγορά

8

ΣΜΕ EXAE

2.865,00

12

12/02/2016

11/02/2016

Πώληση (δανεισμός τίτλων)

12

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.382,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017