ΕΤΕ, Alpha, Μυτιληναίος και ΕΛΠΕ: Οι νέες βραχυπρόθεσμες τεχνικές ενδείξεις-προσεγγίσεις

ΕΤΕ: DAILY chart & Comments

H ΕΤΕ πλησίασε το παλαιό της χαμηλό στην περιοχή του 035-037 που έχει και κύρια στήριξη κάνοντας ένα doji στην συνεδρίαση της Παρασκευής που δείχνει ότι μπορεί να δοκιμάσει αντίδραση.

Το 048 είναι κοντινή αντίσταση και κύρια το 055 που είναι και το νέο μας stop στο short.

__________

ΜΥΤΙΛ: DAILY chart & Comments

O Μυτιλ πλησίασε στον στόχο μας.

Το 434 έχει στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 420.

Το 477 είναι κοντινή αντίσταση και κύρια το 503.

__________

ΑΛΦΑ DAILY chart & Comments

Η αλφα αντιμέτωπη με τα ιστορικά της χαμηλά στην περιοχή του 0065-007.

Μία κατοχύρωση του επιπέδου μπορεί να δώσει συνέχιση, αν και λογικά θα κάνει προσπάθεια αντίδρασης.

Το 0085 αποτελεί την πλησιέστερη, ενώ το 01080 είναι κύρια αντίσταση στην παρούσα.

__________

ΕΛΠΕ DAILY chart & Comments

Τα έδωσαν συνέχιση της κίνησης και πλέον δοκιμάζουν στην στήριξη του 472.

Που η διάσπαση του μπορεί να μας δώσει συνέχιση της κίνησης προς το 440 ή το 420.

Το 520 είναι η κοντινή αντίσταση, με κύρια το 553 που είναι και το stop

* ,