Ερχονται οι πανευρωπαϊκές συντάξεις | Mikrometoxos.gr

Ερχονται οι πανευρωπαϊκές συντάξεις

07.11.2015 15:37
Έλενα Ερμείδου
Έλενα Ερμείδου
http://www.sofokleousin.gr/archives/264857.html
Email me

Ερχονται οι πανευρωπαϊκές συντάξεις: Τι είναι, ποια τα χαρακτηριστικά τους

Αλλάζει άρδην το σκηνικό των συντάξεων. Στο ήδη συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας που τελεί υπό καθεστώς αναμόρφωσης θα προστεθεί ένα νέο σχήμα. Πρόκειται για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς όσον αφορά στα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με στόχο την αύξηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην Ευρώπη.

Τα νέα συνταξιοδοτικά προγράμματα θα παρέχονται από τα συνταξιοδοτικά ταμεία (PS),τους διαχειριστές κεφαλαίων (asset management) και τις ασφαλιστικές.διασυνοριακά, ωστόσο θα είναι ευθυγραμμισμένα με την εθνική νομοθεσία και θα δίνουν εγγυήσεις για το μετριασμό του κινδύνου. Επίσης θα διέπονται από επενδυτικούς κανόνες ενώ, οι πελάτες θα μπορούν να έχουν την επιλογή κάλυψης βιομετρικού κινδύνου

Η πρώτη παρουσίαση των Πανευρωπαϊκών Συντάξεων έγινε στην Ελλάδα από την Γενική Διευθύντρια της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, (ΕΑΕΕ) Μαργαρίτα Αντωνάκη σε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, (ΣΕΜΑ). Στις 7 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Συντάξεις και την Ασφάλιση  (EIOPΑ) δημοσίευσε το κείμενο διαβούλευσης για το θέμα αυτό, ενώ η τελική συμβουλή θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Φεβρουαρίου 2016.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Πανευρωπαϊκών Συντάξεων, σύμφωνα  με όσα ανέφερε, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ είναι τα ακόλουθα:

–    Πάροχοι: Οι πανευρωπαϊκές συντάξεις θα διατίθενται διασυνοριακά από όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς , όπως ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συνταξιοδοτικά ταμεία (PF) και διαχειριστές κεφαλαίων (asset management).

–    Επίπεδο εναρμόνισης: Οι πανευρωπαϊκές συντάξεις θα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, πχ, επενδυτικοί κανόνες και οι απαιτήσεις για ενημέρωση και επενδυτική συμπεριφορά. Κάποια χαρακτηριστικά, όμως θα ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο, πχ, υποχρεωτικές εγγυήσεις, συμβουλή, ημερομηνία συνταξιοδότησης.

–    Φάση συσσώρευσης έναντι συνταξιοδότησης: Οι πανευρωπαϊκές συντάξεις θεωρούνται προϊόντα συσσώρευσης, επομένως η διαδικασία συνταξιοδότησης θα ορίζεται με βάση την εθνική νομοθεσία.

Ευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν

Επενδυτικές επιλογές: η EIOPA θεωρεί ότι πέραν των επενδυτικών επιλογών που υπάρχουν, οι πάροχοι πρέπει να προσφέρουν μία ή αρκετές προκαθορισμένες επιλογές (default) που θα περιλαμβάνουν κάποια μορφή παροχής εγγυήσεων μετριασμού κινδύνου.

Διασυνοριακή διανομή: οι πάροχοι θα πρέπει να σέβονται του κανόνες του Κράτους Μέλους υποδοχής στο οποίο σκοπεύουν να διανείμουν το προϊόν του.

Επιπρόσθετα στοιχεία: θα μπορούσε να προβλεφθεί και η κάλυψη του βιομετρικού κινδύνου.

Θέση της Insurance Europe

H IE καλωσορίζει το προτεινόμενο συνταξιοδοτικό προϊόν που αναγνωρίζεται ως ένα αποταμιευτικό προϊόν που στόχο έχει την παροχή της ατομικής σύνταξης.

Οι εθνικές πρακτικές στο θέμα αυτό όσον αφορά στην διαδικασία συνταξιοδότησης, συμβουλής και ελάχιστης εγγυημένης απόδοσης θα πρέπει να διατηρηθούν.

–    οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα να αποταμιεύουν για μακρές χρονικές περιόδους με περιορισμένη την δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς. Αλλαγή παρόχων προβλέπεται μόνο για συγκεκριμένες περιόδους.

–    Η ΙΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή same risks, same rules για την διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων

–    Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν την επιλογή κάλυψης βιομετρικού κινδύνου, ακολουθώντας την πρακτική του κλάδου ιδιωτικών συντάξεων.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017