Επιστολή Κ. Μίχαλου στον Γ. Σταθάκη ζητώντας την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Επιστολή Κ. Μίχαλου στον Γ. Σταθάκη ζητώντας την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

26.05.2016 13:37

Την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής τους Γενικής Συνέλευσης των Ανωνύμων Εταιρειών ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Όπως γνωρίζετε, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του κ.ν 2190/1920, οι ανώνυμες εταιρείες, πρέπει να υποβάλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, 20 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής τους Γενικής Συνέλευσης (ήτοι το αργότερο έως την 10η Ιουνίου 2016).

Από πολλά μέλη των Επιμελητηρίων της Ελλάδας, έχουν εκφρασθεί θέσεις ότι καθίσταται σχεδόν αδύνατη την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στην ανωτέρω προθεσμία λόγω :

  • Καθυστέρησης στην έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων στο TAXIS (όπου σημειωτέον η καταληκτική προθεσμία υποβολής των λήγει την 30/06/2016, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να συνέλθουν και οι ΓΣ για να τις εγκρίνουν).
  • Εφέτος είναι η πρώτη χρονιά για την εφαρμογή των ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για το φορολογικό έτος 2015 (χρήση 1/1/2015 ως 31/12/2015), οποία δημιούργει επιπλέον δυσκολίες και προβληματισμό στις επιχειρήσεις, αφού δεν είχαν προετοιμασθεί κατάλληλα, γιατί μέχρι περίπου το Μάρτιο του 2015, υπήρχε δημόσια δέσμευση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών για παράταση των προθεσμιών εφαρμογής του ΕΛΠ.

Το θέμα αυτό τέθηκε και στη ΓΣ της ΚΕΕ στην Πρέβεζα, όπου και ζητήθηκε να προταθεί σχετική τροπολογία για παράταση των προθεσμιών (τόσο της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων όσο και της συγκλήσεως των τακτικών ΓΣ των εταιρειών, για να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες φορολογικές διατάξεις, όπως άλλωστε έγινε και πέρυσι).

 Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την άμεση προώθηση σχετικής τροπολογίας, η οποία θεωρείται επιβεβλημένη και η οποία όπως και πέρυσι θα μπορούσε να διαμορφωθεί, ως εξής :

 «Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν 2190/1920 ,στο άρθρο 10 παρ 3 του ν.3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν.4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιριών.

 Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ ,των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν παρατείνονται ανάλογα και συνεπώς οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ το αργότερο 20 ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης».

Παρά το γεγονός ότι από πλευράς ΚΕΕ, έχουν υλοποιηθεί και τεθεί στην διάθεση των Εταιρειών, οι σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις για υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ,ΕΠΕ & ΙΚΕ) με βάσει τα ΕΛΠ, η προώθηση της τροπολογίας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, λόγω των συνεπειών της καθυστέρησης των προβλεπομένων φορολογικών διαδικασιών για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνες οι εταιρείες».

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017