Επισημάνσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, κρίσεις και εκτιμήσεις

 

 

MIG: Mε άνοδο 8,16% στο διάστημα των τελευταίων (7) συνεδριάσεων και στο +73,77% στο αντίστοιχο των 30ΗΜ η μετοχή του ομίλου ΜΙΓ, αντιδρά δυναμικά από το ιστορικό ελάχιστο που είχε βρεθεί πριν 6-7 εβδομάδες κάτω και από το 0,0500 ευρώ. Την Πέμπτη ξεχώρισε ιδιαίτερα με άνοδο 20,45%…

Η δημοσίευση της ετήσιας λογιστικής κατάστασης του ομίλου δείχνει σαφή σημεία βελτίωσης, αν και πάλι δεν κατάφερε να επανέλθει σε καθαρά κέρδη… Βλέπετε, η εξυπηρέτηση του δανεισμού της απαιτεί μεγάλα χρηματικά ποσά…Να μην ξεχνάμε και το κοινωνικό έργο της αφού παρέχει εργασίες σε πολλές, πολλές χιλιάδες άτομα ενώ κατέχει αρκετά πρώτης κλίμακας Brand names.

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Η εταιρεία κατά  την περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015 αγόρασε 601.952  ίδιες μετοχές  ονομαστικής αξίας  ευρώ 180.586 και με αξία 1.597.026 ευρώ. 

Οσυνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρία στις 31/12/2015 ανερχόταν σε 2.985.795 μετοχές,ή 2,73% του συνολικού κεφαλαίου, με συνολικό κόστος  κτήσης 7.768.200 ευρώ.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι κατά  την 31/12/2015 κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο από 5%, βάσει  του συνόλου  των  εκδοθεισών μετοχών, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΜΕΤΟΧΕΣ    ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ              43.383.054    39,686% (άμεσα)

Γεώργιος Περιστέρης      26.981.012    24,682%

York Global Finance         10.100.273    9,240%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Οι αμοιβές των μελών της Διοίκησης, για το 2015, ανήλθαν σε επίπεδο μητρικής σε  1,9 εκατ. σε σχέση με τα 1,51 το 2014 και σε επίπεδο Ομίλου σε 6,38 εκατ. ευρώ (ιδιαίτερα υψηλά) σε σχέση με τα 4,66 εκατ. το 2014.

Μέτοχοι της εταιρείας με ποσοστά άνω του 5%,κατά την 31.12.2015,είναι οι: Χαλιορής Κωνσταντίνος 41,99% και Χαλιορή Ευφημία 20,22%

Ο Όμιλος έχει μονάδες παραγωγής και εμπορίας στην Ελλάδα, Σκωτία, Β. Ιρλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και H.Π.Α. Απασχολούσε συνολικά, την 31 Δεκεμβρίου 2015, 1.668 εργαζομένους εκ των οποίων 845 εργαζόμενοι απασχολούνταν στην Eλληνική επικράτεια

ΠΑΝΓΑΙΑ: Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 32,66%  Invel Real Estate (Netherlands) II B.V.  65,49%  Λοιποί μέτοχοι: 1,85%.

ΣΧΟΛΙΟ: Τα ποσά που διακινούνται, κατά τις τελευταίες ημέρες, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο δεν φοβίζουν τους βασικούς παίκτες της περιόδου, που φαίνεται να κινούνται βάσει σχεδίου. 

Και το σχέδιο αυτή την περίοδο είναι σταθεροποίηση σε αξιοπρεπή επίπεδα, μέχρι να αποφασίσει η Κυβέρνηση αν θα περάσει την Αξιολόγηση επισημαίνει ο Κώστας Φέγγος.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της Versal ΑΕΠΕΥ, “οι Δανειστές, λόγω του Προσφυγικού, φαίνεται να χαλαρώνουν, μερικώς, τις απαιτήσεις για την πρώτη Αξιολόγηση, η Κυβέρνηση μεταθέτει όσο περισσότερα μπορεί στο μέλλον, ενώ ο Ιδιωτικός τομέας συνεχίζει να απαξιώνεται ραγδαία. 

Σε αυτό το κλίμα, ακόμα και αν περάσουμε την Αξιολόγηση, με πολλούς αστερίσκους και παραπομπές, μπορεί να δημιουργηθεί κάποιος ενθουσιασμός για το ενδεχόμενο να βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης της Οικονομίας, όμως είναι εξαιρετικά αμφίβολο το ποιος θα επενδύσει σε αυτήν”.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εν τω μεταξύ και παρά τις ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός πως οι εμπλεκόμενοι στην Αγορά Παραγώγων, συνεχίσουν να επιμένουν σε ευδιάκριτο discount…

Οσον αφορά τα συμβόλαια του δείκτη, με την υποτίμηση να παίρνει σημαντικές διαστάσεις στο συμβόλαιο του Μαϊου, κάτι που μπορεί να έχει νόημα και εξήγηση, αν δεν ολοκληρωθεί η Αξιολόγηση μέσα στον Απρίλιο.

ΜΥΤΙΛ: Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της με αντίστοιχο δικαίωμα ψήφου:

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου 15,41% Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου 16,42% και FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS 5,88%.

Έμφαση Θέματος-ΜΥΤΙΛ: Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 4.35 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπου γνωστοποιείται ότι η θυγατρική ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η Δ.Ε.Η. δεν έχουν έλθει σε συμφωνία ως προς τους όρους τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας της τελευταίας προς την πρώτη, από 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα. 

Από την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων των δυο μερών μπορεί να προκύψουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση με αξιόπιστο τρόπο. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

AEGEAN AIRLINES: Σε ότι αφορά το δίκτυο, ο Όμιλος ήδη παρέλαβε στις αρχές του έτους τρία νέα αεροσκάφη Airbus A320 και διαθέτει συνολικά 61 αεροσκάφη. 

Με την αυξημένη χωρητικότητα ο Όμιλος θα προσφέρει για το 2016 σχεδόν 16,2 εκατ. θέσεις, 1,1 εκατ. θέσεις παραπάνω από το 2015 (αύξηση της τάξεως του 7%) σε συνολικά 111 διεθνής προορισμούς και 34 προορισμούς εσωτερικού. 

Το 2016 θα προστεθούν οι παρακάτω 14 νέοι προορισμοί σε 12 χώρες : Δουβλίνο, Νίκαια, Λιλ, Νάπολη, Μπάρι, Λουξεμβούργο, Άμστερνταμ, Λισαβόνα, Μαγιόρκα, Λουμπλιάνα, Τζέντα, Κρακοβία, Ρίγα και Σπλιτ.

AEGEAN: Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-31/12/2015 σε 4,86 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον Όμιλο ήταν 5,05 εκατ.

Κατά την 31/12/2015 οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη ανήλθαν στο ποσό των 0,8 εκατ. ευρώ ενώ δεν υπήρχαν απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο για την Εταιρία όσο και για τον Όμιλο.

TΡΑΠΕΖΕΣ: Στα top picks της Axia Ventures παραμένει η Alpha Bank, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2015 από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως αναμενόμενα.
Στην τελευταία ανάλυσή της με τίτλο η Axia Ventures συστήνει buy (αγορά) στις Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, ενώ η σύσταση για την Εθνική είναι αυτή της ουδετερότητας (neutral). 

Οι τιμές στόχοι που δίνει η Axia Ventures είναι για την Alpha Bank 3,10 ευρώ, για την Eurobank στα 1,65 ευρώ, για την Πειραιώς στα 0,40 ευρώ και για την Εθνική στα 0,35 ευρώΟι αξιολογήσεις της διατηρούνται αμετάβλητες, με μια σχετική προτίμηση για την Alpha Bank, δεδομένης της ποιότητας ενεργητικού και της καλύτερης ποιότητας των κεφαλαίων της.

ΣΧΟΛΙΑ: Σύμφωνα με την Axia Ventures οι ελληνικές τράπεζες γενικά παρέδωσαν σε σειρά από αναμενόμενα αποτελέσματα, στα οποία υπήρξε περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους (VRS) και βελτίωση της της ποιότητας του ενεργητικού. Μάλιστα εκτιμά ότι η συνεχής μείωση του κόστους των καταθέσεων, των εξόδων παροχής, των ροών των NPL και η περαιτέρω μείωση του ELA θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιστρέψουν στην κερδοφορία το 2016 και θα βελτιώσει τις προοπτικές των δεικτών RoTE. 

ΕΧΑΕ: Σε αναπροσαρμογή της τιμής-στόχου για τη μετοχή των Ελληνικών Χρηματιστηρίων στα 5,0000  από 5,2000 ευρώ προχώρησε η Euroxx σε έκθεσή της στην οποία διατήρησε τη σύσταση Equalweight για τον τίτλο. 

Η χρηματιστηριακή μειώνει τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 10-20% για τη διετία 2016-2017, λόγω της μείωσης του ημερήσιου όγκου συναλλαγών στο ΧΑ εν μέσω αβεβαιότητας. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος στο ΧΑ έχει μειωθεί κατά 16% μέχρι στιγμής στο έτος.

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι ο ισολογισμός του 2015 με το καθαρό ταμείο να διαμορφώνεται στο 43% της κεφαλαιοποίησης της αφήνει καλό περιθώριο για διανομή γενναιόδωρων μερισμάτων την επόμενη διετία.  

ΔΕΗ: Αυξημένες ζημιές, στα 104 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2015 από ζημιές 30,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 θα εμφανίσει η ΔΕΗ προβλέπει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί την σύσταση “ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ” και τιμή-στόχο στα 6,2000  ευρώ. 

Η εισηγμένη αναμένεται να εμφανίσει πτώση των εσόδων κατά 9,7% στα 1,32 δισ. ευρώ, με τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες να εμφανίζουν άνοδο 0,6% σε ετήσια βάση, στα 1,21 δισ. ευρώ. Τα EBITDA της επιχείρησης αναμένεται να καταγράψουν κάμψη 53% στα 107,2 εκατ. ευρώ. Ανακοινώνει αποτελέσματα στις 29 Μαρτίου, πριν το άνοιγμα της αγοράς.

ΧΑΡΑΚΕΣ: Τεχνικά, με βάση τα ημερήσια διαγράμματα και όσον αφορά τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,46%) το “stop” στο “short” έχει κατέβει στις 153,5 μονάδες, με τις αμέσως επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στη ζώνη 159 – 160. Κοντινή στήριξη το 148 που διάσπαση θα μπορούσε και πάλι να μας φέρει στο 145 ή και στο 142.

ΧΑΡΑΚΕΣ-ΓΔ: Για την περίπτωση του Γενικού Δείκτη, αυτός ολοκλήρωσε την συνεδρίαση μέσα στην ζώνη 553 – 560, που είναι και η πρώτη αντίσταση, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 537, 521 και 510 μονάδες.Παραμένουν ανοιχτά τα “gap” στις 522,98 – 524,24, 588,74 και 613,38 μονάδες.

ΕΛΠΕ: Σε μείωση της τιμής-στόχου για την μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων στα 4,10 ευρώ από 7,20 ευρώ προηγουμένως προχώρησε η Deutsche Bank, υποβαθμίζοντας παράλληλα την σύσταση σε “hold” από “buy”.

JUMBO: Σε ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ από ΑΓΟΡΑ υποβαθμίζει την σύσταση για την ΜΠΕΛΑ η Wood σε έκθεσή της στην οποία ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 12,1000 ευρώ από 10,2000 ευρώ. Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η υποβάθμιση σχετίζεται με την αποτίμηση της εισηγμένης, καθώς από το Σεπτέμβριο ο τίτλος έχει ενισχυθεί κατά 30%, υπεραποδίδοντας έναντι του Γενικού Δείκτη κατά 70%.

ΜΠΕΛΑ: Η αύξηση στην τιμή-στόχο κατά 19% αντανακλά τις αυξημένες προβλέψεις της χρηματιστηριακής για τα κέρδη του 2016-2017 μετά και τα αποτελέσματα του 2015. Η Wood προβλέπει ότι θα εμφανίσει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10% ως το 2017. Οσον αφορά στην αποτίμηση της εισηγμένης, το P/E ανέρχεται στο 12,3, αυξημένο κατά 19% έναντι του πενταετούς μέσου όρου.

Η μτχ της Jumbo (+5,04%) συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, όχι μόνο κάλυψε τις απώλειες Παρασκευής – Δευτέρας, αλλά ολοκλήρωσε την συνεδρίαση “φλερτάροντας” με τα υψηλά 20 μηνών.Αν η μετοχή επιμείνει πλαγιοανοδικά, οι αμέσως επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στα 12,40 και 12,72 ευρώ.

Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ:Η πρώτη ένδειξη τερματισμού της ανοδικής αντίδρασης πραγματοποιήθηκε με την δημιουργία συσσώρευσης αλλά η επιβεβαίωση θα έρθει μόνο με την πτωτική διάσπαση των 540 μονάδων.
 
O Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον ΚΜΟ-60 στις 540 μονάδες περίπου. Η ανοδική αντίδραση που πραγματοποιεί από τις 420 μονάδες είναι εντυπωσιακή αλλά εντοπίζονται οι πρώτες ενδείξεις κόπωσης στην συσσώρευση που πραγματοποιεί μεταξύ 540-580 μονάδων, αναφέρει στο εβδομαδιαίο σχόλιό της..

Η πρώτη ένδειξη τερματισμού της ανοδικής αντίδρασης πραγματοποιήθηκε με την δημιουργία συσσώρευσης αλλά η επιβεβαίωση θα έρθει μόνο με την πτωτική διάσπαση των 540 μονάδων. 
Πολύ μικρότερη αντίδραση αναλογικά πραγματοποιεί ο FTSE Mid Cap ο οποίος υποαποδίδει το 2016 και δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει ακόμα τον ΚΜΟ-60.
Εκτιμούμε ότι, το πρόσφατο υψηλό στις 630 μονάδες θα αποτελέσει σημείο αναφοράς καθώς σε αυτή την τιμή συγκλίνει και ο ΚΜΟ-60. Σε αυτή την περίπτωση, η τάση παραμένει ξεκάθαρα πτωτική.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ:

Δανεισμός Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 6,8 εκατ. ευρώ (έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το 2014) ΚΑΙ αντιστοιχεί στο 43,6% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και στο 19,6% του συνολικού ενεργητικού της. 

Το σύνολο των υποχρεώσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 0,97 την 31.12.2015, έναντι 0,92 την 31.12.2014. Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα

Το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την 31.12.2015 ανέρχεται σε 2,4 εκατ. Ευρώ, έναντι 0,5 την 31.12.2014.

Η σημαντική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην μετατροπή βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Λειτουργικά έξοδα: Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης ανήλθαν κατά τη χρήση 2015 σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,5%

Κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών διάθεσης με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων και προώθηση των υφιστάμενων προϊόντων της Εταιρείας.

* ,