Επανενεργοποιεί την κάρτα αλληλεγγύης το Υπουργείο Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την εκ νέου ενεργοποίηση της κάρτας αλληλεγγύης από τη Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου 2016, καθώς το πρόγραμμα παρατάθηκε για τρεις ακόμη μήνες.

Συνολικά θα πιστωθεί το ποσό των 16.763.510,00 ευρώ σε 148.056 δικαιούχους της κάρτας σίτισης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι τελευταίοι δικαιούχοι, όπως αυτοί καθορίστηκαν από τη διαδικασία επανεξέτασης της Επιτροπής Κρίσης της Κ.Υ.Α. , οι οποίοι με την παρούσα θα λάβουν δέκα δόσεις της επιδότησης.

Πρόκειται – υπενθυμίζει το Υπουργείο – για την οικονομική ενίσχυση που δίδεται μέσω της κάρτας και αποτελεί την επιδότηση σίτισης που λαμβάνουν οι παραπάνω δικαιούχοι, ανερχόμενη στο ποσό των 70 – 220 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το εισόδημα που έχουν δηλώσει.