Επίτροπο όρισε η Τράπεζα της Ελλάδος στην International Life

Από Insurancedaily Editorial Team


Επίτροπο, ο οποίος θα διερευνήσει τη δυνατότητα να μεταβιβαστεί σε άλλη εταιρεία το χαρτοφυλάκιο του κλάδου Ζωής, όρισε η Τράπεζα της Ελλάδος στις δύο εταιρείες του ομίλου της International Life. 

Σύμφωνα με απόφαση της εποπτικής Αρχής, ο κ. Ιωάννης Περιστέρης τοποθετήθηκε στις δύο ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου της International Life, ήτοι στην International Life Ζωής και στην International Life Γενικών Ασφαλίσεων. Καθώς η International Life βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Ζωής, η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει ως εποπτεύουσα Αρχή την στενή παρακολούθηση της διαδικασίας.

Η International Life ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

“Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η International Life βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης χαρτοφυλακίου Ζωής, εγγυόμενη πλήρως τα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων και συνεργατών της.

Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας – για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών – η εν λόγω συναλλαγή θα εκτελεστεί υπό την εποπτεία της ΤτΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ιωάννης Περιστέρης, αναλογιστής και έμπειρο στέλεχος της αγοράς, έχει αναλάβει την επίβλεψη της εκτέλεσης και την έγκριση της συναλλαγής, καθώς και όλα όσα η νομοθεσία ορίζει.

Οι εργασίες τηςInternationalLife στο εξής θα αφορούν στις Γενικές Ασφαλίσεις, ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις της νέας εποχής και με βασικούς άξονες την καινοτομία και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας. Η εταιρεία θα προβεί εγκαίρως σε ανακοινώσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εντός των ημερών”.

Ο κ. Περιστέρης καλείται αφενός να διασφαλίσει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της και τη διαχείριση των ασφαλιστικών συμβολαίων, αλλά και να διερευνήσει έως τα τέλη Φεβρουαρίου την πιθανότητα μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της International Life Ζωής. Αντίστοιχα στην εταιρεία International Life Γενικών Ασφαλίσεων, καλείται να υποβάλλει έκθεση για την κεφαλαιακή επάρκεια την οικονομική, διοικητική και οργανωτική της κατάσταση.