Επίκεινται θετικές εξελίξεις, συμφωνία στο EWG 16/11- Καλύπτονται τα 4 book building

Οι 4 συστημικές τράπεζες θα καταφέρουν να ανακεφαλαιοποιηθούν επιτυχώς…..
Θετικές εξελίξεις στο φλέγον θέμα των διαφωνιών μεταξύ Ελλάδος και πιστωτών επίκεινται στις 15 Κυριακή ή 16 Δευτέρα Νοεμβρίου σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή εξέλιξη που θα ξεμπλοκάρει την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που έχει εγκλωβιστεί.
Με βάση ένα σχεδιασμό που έχει υπάρξει το αργότερο 16 Νοεμβρίου θα συγκληθεί εκτάκτως το Euro Working Group για την Ελλάδα ώστε να επιβεβαιώσει την συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και δανειστών σε σειρά ανοικτών ζητημάτων όπως τους πλειστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια και NPLs.
Δεν αποκλείεται πάντως την Πέμπτη 12 ή Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να υπάρξουν σοβαρές ενδείξεις που να δείχνουν ότι Ελλάδα και Τρόικα γεφυρώνουν τις διαφωνίες τους.
Επίσης έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του ESM που θα δίνει το πράσινο φως για την διάθεση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας των 10 δισεκ. εξέλιξη θετική για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης.
Οι ελληνικές τράπεζες επαναχαράσσουν την στρατηγική.
Η Πειραιώς έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσει το βιβλίο προσφορών στις 13 Νοεμβρίου την Παρασκευή.
Η Εθνική είχε σχεδιάσει να ανοίξει το βιβλίο προσφορών στις 11 Νοεμβρίου αλλά αποφασίστηκε να μεταφερθεί φια τις 17 Νοεμβρίου ακριβώς μετά το Euro Working Group.
Στην Εθνική θεωρούν ότι μετά την συμφωνία θα ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιριών ώστε να καλυφθεί η ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου.
Η Eurobank δεν αλλάζει την στρατηγική της, συγκαλεί σήμερα 11 Νοεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο αργά το απόγευμα, θα ανακοινώσει και την ομάδα των στρατηγικών επενδυτών anchor investor και εν συνεχεία θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Στόχος είναι ή στις 11 ή στις 12 Νοεμβρίου να ανοίξει το βιβλίο προσφορών της Eurobank και να κλείσει την Παρασκευή 13 ή την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
Η Alpha bank είναι πλήρως προετοιμασμένη αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ξεκινήσει έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ή στις 16 Νοεμβρίου.
Η ουσία όμως της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης είναι η εξής.
Οι 4 συστημικές τράπεζες θα καταφέρουν να ανακεφαλαιοποιηθούν επιτυχώς.Συγκεκριμένα η Πειραιώς θα συγκεντρώσει νέα ιδιωτικά κεφάλαια 1,6 δισεκ. ευρώ.
Ήδη έχει συγκεντρώσει 595 εκατ από ομολογιακά.
Τα 2,7 δισεκ. θα καλυφθούν με 2 δισεκ. με cocos και 700 εκατ με μετοχές από το ΤΧΣ.

Η Eurobank θα στηριχθεί στο 1 δισεκ. που θα επενδύσουν οι anchor investor και περίπου 800-900 εκατ λοιποί επενδυτές.
Υπάρχει πιθανότητα συμμετοχής και των ομολογιούχων μέσω της προσφοράς ανταλλαγής.
Η Eurobank θα καλύψει πλήρως και τα 2,12 δισεκ. της συνολικής κεφαλαιακής ανάγκης.

Η Εθνική τράπεζα έχει θέσει ως στόχο να συγκεντρώσει 1,2 δισεκ. μέσω αύξησης με νέα ιδιωτικά κεφάλαια και με την στήριξη των ομολογιακών θα καλύψει πλήρως το βασικό σενάριο τα 1,57 δισεκ.
Τα υπόλοιπα 3 δισεκ. κατανέμονται ως εξής 2,25 δισεκ. cocos και 750 εκατ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το ΤΧΣ.
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής διαμορφώνονται στα 4,6 δισεκ.

Η Alpha bank εμφανίζει 2,7 δισεκ. κεφαλαιακές ανάγκες με μόλις 262 εκατ βασικό και με προσφορά ανταλλαγής στα 1,09 δισεκ. σε ομολογιούχους.
Ο στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει έως 1,8 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια και τα υπόλοιπα μέσω της προσφοράς ανταλλαγής καλύπτοντας πλήρως το συνολικό ποσό ανακεφαλαιοποίησης χωρίς κρατική βοήθεια.

www.bankingnews.gr